MS11-053: Opis aktualizacji stosu Bluetooth dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1: 12 lipca 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-053. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Zagrożone systemy Windows Vista z dodatkiem SP1

  W przypadku korzystania z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 z zainstalowaną aktualizacją 942567 używany system będzie obsługiwał technologię Bluetooth 2.1 i będzie narażony na działanie tej luki. Dlatego należy zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń.

  W przypadku korzystania z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 bez zainstalowanej aktualizacji 942567 używany system nie będzie obsługiwał technologii Bluetooth 2.1 i nie będzie narażony na działanie tej luki.  

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 942567, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942567 Opis pakietu Windows Vista Feature Pack for Wireless

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Vista z dodatkiem SP1

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Bthenum.sys6.1.6001.2220423,04018-May-201101:05x86
Bthport.sys6.1.6001.22204507,90418-May-201101:05x86
Bthusb.sys6.1.6001.2220430,20818-May-201101:05x86
Fsquirt.exe6.1.6001.22204196,60818-May-201101:05x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Bthenum.sys6.1.6001.2220426,62418-May-201102:08x64
Bthport.sys6.1.6001.22204694,78418-May-201102:08x64
Bthusb.sys6.1.6001.2220435,32818-May-201102:08x64
Fsquirt.exe6.1.6001.22204204,28818-May-201102:08x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista z dodatkiem SP1

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2561109~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,020
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2561109_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,642
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2561109_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.6001.22204_none_3b01315973769303.manifest
File versionNot Applicable
File size3,400
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:26
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.6001.22204_none_971fccdd2bd40439.manifest
File versionNot Applicable
File size3,402
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2561109~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,032
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2561109_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,652
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2561109_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)09-Jun-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2561109 — ostatni przegląd: 15.07.2011 — zmiana: 1

Opinia