MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na liście Zainstalowane aktualizacje będą widniały trzy aktualizacje o nazwie „KB2565057”. Takie zachowanie jest oczekiwane. Po zainstalowaniu aktualizacji instalowane są też aktualizacje składników Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime i Microsoft Visual C++ x86 Runtime. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń wszystkie trzy aktualizacje należy odinstalować osobno.

    Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Powinna ona być jednak rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. W rzeczywistości powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Visual Studio 2010.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć pozycji Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File nameFile versionFile sizeDateTime
Atl100.dll10.0.40219.325132,09611-Jun-201108:57
Mfc100.dll10.0.40219.3254,391,42411-Jun-201108:57
Mfc100chs.dll10.0.40219.32530,20811-Jun-201108:58
Mfc100cht.dll10.0.40219.32530,20811-Jun-201108:58
Mfc100d.dll10.0.40219.3257,049,72811-Jun-201110:40
Mfc100deu.dll10.0.40219.32558,36811-Jun-201108:58
Mfc100enu.dll10.0.40219.32549,15211-Jun-201108:58
Mfc100esn.dll10.0.40219.32557,85611-Jun-201108:58
Mfc100fra.dll10.0.40219.32558,36811-Jun-201108:58
Mfc100ita.dll10.0.40219.32556,32011-Jun-201108:58
Mfc100jpn.dll10.0.40219.32537,88811-Jun-201108:58
Mfc100kor.dll10.0.40219.32537,37611-Jun-201108:58
Mfc100rus.dll10.0.40219.32554,78411-Jun-201108:58
Mfc100u.dll10.0.40219.3254,417,02411-Jun-201108:58
Mfc100ud.dll10.0.40219.3257,118,84811-Jun-201110:40
Mfcm100.dll10.0.40219.32575,77611-Jun-201108:58
Mfcm100d.dll10.0.40219.32597,79211-Jun-201110:41
Mfcm100u.dll10.0.40219.32575,77611-Jun-201108:58
Mfcm100ud.dll10.0.40219.32599,32811-Jun-201110:41
Msvcp100.dll10.0.40219.325415,23211-Jun-201108:57
Msvcp100d.dll10.0.40219.325737,79211-Jun-201110:47
Msvcr100.dll10.0.40219.325768,00011-Jun-201108:57
Msvcr100d.dll10.0.40219.3251,499,13611-Jun-201110:46
Vcomp100.dll10.0.40219.32545,05611-Jun-201108:58
Vcomp100d.dll10.0.40219.32581,92011-Jun-201110:32
Atl100.dll10.0.40219.325152,57611-Jun-201108:13
Mfc100.dll10.0.40219.3255,569,02411-Jun-201108:14
Mfc100chs.dll10.0.40219.32530,20811-Jun-201108:15
Mfc100cht.dll10.0.40219.32530,20811-Jun-201108:15
Mfc100d.dll10.0.40219.3259,126,91211-Jun-201110:05
Mfc100deu.dll10.0.40219.32558,36811-Jun-201108:15
Mfc100enu.dll10.0.40219.32549,15211-Jun-201108:15
Mfc100esn.dll10.0.40219.32557,85611-Jun-201108:15
Mfc100fra.dll10.0.40219.32558,36811-Jun-201108:15
Mfc100ita.dll10.0.40219.32556,32011-Jun-201108:15
Mfc100jpn.dll10.0.40219.32537,88811-Jun-201108:15
Mfc100kor.dll10.0.40219.32537,37611-Jun-201108:15
Mfc100rus.dll10.0.40219.32554,78411-Jun-201108:15
Mfc100u.dll10.0.40219.3255,595,64811-Jun-201108:14
Mfc100ud.dll10.0.40219.3259,204,22411-Jun-201110:05
Mfcm100.dll10.0.40219.32587,04011-Jun-201108:14
Mfcm100d.dll10.0.40219.325113,66411-Jun-201110:05
Mfcm100u.dll10.0.40219.32587,04011-Jun-201108:15
Mfcm100ud.dll10.0.40219.325115,20011-Jun-201110:05
Msvcp100.dll10.0.40219.325602,11211-Jun-201108:14
Msvcp100d.dll10.0.40219.3251,008,64011-Jun-201110:11
Msvcr100.dll10.0.40219.325823,29611-Jun-201108:13
Msvcr100d.dll10.0.40219.3251,867,26411-Jun-201110:11
Vcomp100.dll10.0.40219.32551,20011-Jun-201108:15
Vcomp100d.dll10.0.40219.325100,86411-Jun-201109:59
Vc.ATL.central_msm.msmNot Applicable175,61629-Jun-201103:09
Vc.ATL.central_msm.msmNot Applicable99,32829-Jun-201103:34
Vc.ATL.central_msm.msmNot Applicable93,18429-Jun-201104:03
Vc.CRT.central_msm.msmNot Applicable818,68829-Jun-201103:07
Vc.CRT.central_msm.msmNot Applicable585,72829-Jun-201103:31
Vc.CRT.central_msm.msmNot Applicable573,44029-Jun-201103:58
Vc.DebugCRT.central_msm.msmNot Applicable1,538,56029-Jun-201103:04
Vc.DebugCRT.central_msm.msmNot Applicable851,96829-Jun-201103:28
Vc.DebugCRT.central_msm.msmNot Applicable804,86429-Jun-201103:55
Vc.DebugMFC.central_msm.msmNot Applicable6,998,52829-Jun-201103:26
Vc.DebugMFC.central_msm.msmNot Applicable6,345,72829-Jun-201103:50
Vc.DebugOpenMP.central_msm.msmNot Applicable111,10429-Jun-201103:01
Vc.DebugOpenMP.central_msm.msmNot Applicable60,41629-Jun-201103:22
Vc.DebugOpenMP.central_msm.msmNot Applicable60,41629-Jun-201103:47
Vc.MFC.central_msm.msmNot Applicable5,370,36829-Jun-201103:20
Vc.MFC.central_msm.msmNot Applicable4,727,29629-Jun-201103:44
Vc.MFCLOC.central_msm.msmNot Applicable191,48829-Jun-201103:17
Vc.MFCLOC.central_msm.msmNot Applicable192,00029-Jun-201103:41
Vc.OpenMP.central_msm.msmNot Applicable78,33629-Jun-201102:58
Vc.OpenMP.central_msm.msmNot Applicable51,71229-Jun-201103:12
Vc.OpenMP.central_msm.msmNot Applicable50,17629-Jun-201103:37
Crtdbg.hNot Applicable36,88011-Jun-201111:42
Crtversion.hNot Applicable59111-Jun-201111:42
Atl100.ia64.pdbNot Applicable4,018,17611-Jun-201112:04
Atl100.amd64.pdbNot Applicable3,788,80011-Jun-201112:04
Atl100.i386.pdbNot Applicable3,854,33611-Jun-201112:06
Mfc100.amd64.pdbNot Applicable28,487,68011-Jun-201112:05
Mfc100.i386.pdbNot Applicable25,300,99211-Jun-201112:06
Mfc100d.amd64.pdbNot Applicable31,387,64811-Jun-201112:06
Mfc100d.i386.pdbNot Applicable28,938,24011-Jun-201112:06
Mfc100u.amd64.pdbNot Applicable28,643,32811-Jun-201112:06
Mfc100u.i386.pdbNot Applicable25,473,02411-Jun-201112:06
Mfc100ud.amd64.pdbNot Applicable31,657,98411-Jun-201112:06
Mfc100ud.i386.pdbNot Applicable29,241,34411-Jun-201112:06
Mfcm100.amd64.pdbNot Applicable4,296,70411-Jun-201112:06
Mfcm100.i386.pdbNot Applicable4,386,81611-Jun-201112:06
Mfcm100d.amd64.pdbNot Applicable4,444,16011-Jun-201112:06
Mfcm100d.i386.pdbNot Applicable4,452,35211-Jun-201112:06
Mfcm100u.amd64.pdbNot Applicable4,304,89611-Jun-201112:06
Mfcm100u.i386.pdbNot Applicable4,403,20011-Jun-201112:06
Mfcm100ud.amd64.pdbNot Applicable4,460,54411-Jun-201112:06
Mfcm100ud.i386.pdbNot Applicable4,468,73611-Jun-201112:06
Msvcp100.ia64.pdbNot Applicable3,312,64011-Jun-201111:35
Msvcp100.amd64.pdbNot Applicable4,058,11211-Jun-201111:39
Msvcp100.i386.pdbNot Applicable3,755,00811-Jun-201111:42
Msvcp100d.ia64.pdbNot Applicable3,869,69611-Jun-201111:35
Msvcp100d.amd64.pdbNot Applicable4,959,23211-Jun-201111:39
Msvcp100d.i386.pdbNot Applicable4,377,60011-Jun-201111:42
Msvcr100.ia64.pdbNot Applicable5,549,05611-Jun-201111:35
Msvcr100.amd64.pdbNot Applicable6,777,85611-Jun-201111:39
Msvcr100.i386.pdbNot Applicable8,875,00811-Jun-201111:42
Msvcr100d.ia64.pdbNot Applicable6,024,19211-Jun-201111:35
Msvcr100d.amd64.pdbNot Applicable8,391,68011-Jun-201111:39
Msvcr100d.i386.pdbNot Applicable7,900,16011-Jun-201111:42
Vcomp100.ia64.pdbNot Applicable1,634,30411-Jun-201112:04
Vcomp100.amd64.pdbNot Applicable1,617,92011-Jun-201112:06
Vcomp100.i386.pdbNot Applicable1,699,84011-Jun-201112:06
Vcomp100d.ia64.pdbNot Applicable1,757,18411-Jun-201112:04
Vcomp100d.amd64.pdbNot Applicable1,757,18411-Jun-201112:06
Vcomp100d.i386.pdbNot Applicable1,798,14411-Jun-201112:06
Atl100.dll10.0.40219.325379,39211-Jun-201108:36
Msvcp100.dll10.0.40219.325960,51211-Jun-201108:36
Msvcp100d.dll10.0.40219.3251,973,24811-Jun-201109:32
Msvcr100.dll10.0.40219.3251,493,50411-Jun-201108:36
Msvcr100d.dll10.0.40219.3253,758,08011-Jun-201109:31
Vcomp100.dll10.0.40219.325137,21611-Jun-201108:36
Vcomp100d.dll10.0.40219.325310,78411-Jun-201109:26
Crtversion.hNot Applicable75211-Jun-201111:42
Vcredist_ia64.exe10.0.40219.3253,031,38429-Jun-201104:38
Product.xmlNot Applicable1,64511-Jun-201112:04
Vcredist_x64.exe10.0.40219.32510,274,13629-Jun-201104:34
Product.xmlNot Applicable1,64211-Jun-201112:06
Vcredist_x86.exe10.0.40219.3258,990,55229-Jun-201104:41
Product.xmlNot Applicable1,77711-Jun-201112:06
XutilityNot Applicable94,06811-Jun-201111:42
XutilityNot Applicable94,06811-Jun-201111:42
_ctype.cNot Applicable7,09311-Jun-201111:42
Afxabort.cppNot Applicable68311-Jun-201112:06
Afxautohidebutton.cppNot Applicable9,69911-Jun-201112:06
Afxtoolbarimages.cppNot Applicable98,91311-Jun-201112:06
Atl.libNot Applicable14,40011-Jun-201112:06
Atl.libNot Applicable16,17611-Jun-201112:04
Atl.libNot Applicable13,46811-Jun-201112:04
Atlbuild.hNot Applicable57511-Jun-201112:06
Atlconv.cppNot Applicable53811-Jun-201112:06
Atlcore.hNot Applicable15,31111-Jun-201112:06
Atls.libNot Applicable1,509,83211-Jun-201112:06
Atls.libNot Applicable1,413,16211-Jun-201112:04
Atls.libNot Applicable1,209,59411-Jun-201112:04
Atls.pdbNot Applicable2,060,28811-Jun-201112:06
Atls.pdbNot Applicable2,060,28811-Jun-201112:04
Atls.pdbNot Applicable2,060,28811-Jun-201112:04
Atlsd.libNot Applicable1,836,04211-Jun-201112:06
Atlsd.libNot Applicable2,091,81411-Jun-201112:04
Atlsd.libNot Applicable1,664,74011-Jun-201112:04
Atlsd.pdbNot Applicable2,060,28811-Jun-201112:06
Atlsd.pdbNot Applicable2,068,48011-Jun-201112:04
Atlsd.pdbNot Applicable2,060,28811-Jun-201112:04
Atltransactionmanager.hNot Applicable26,96911-Jun-201112:06
Crtdbg.hNot Applicable38,92711-Jun-201111:42
Dbcore.cppNot Applicable120,46711-Jun-201112:06
Eh.hNot Applicable2,64211-Jun-201111:42
Libcmt.libNot Applicable16,852,09811-Jun-201111:42
Libcmt.libNot Applicable13,210,28811-Jun-201111:35
Libcmt.libNot Applicable18,202,66011-Jun-201111:39
Libcmt.pdbNot Applicable512,00011-Jun-201111:42
Libcmt.pdbNot Applicable167,93611-Jun-201111:35
Libcmt.pdbNot Applicable512,00011-Jun-201111:39
Libcmtd.libNot Applicable18,606,41011-Jun-201111:42
Libcmtd.libNot Applicable16,922,03811-Jun-201111:35
Libcmtd.libNot Applicable21,060,61811-Jun-201111:39
Libcmtd.pdbNot Applicable520,19211-Jun-201111:42
Libcmtd.pdbNot Applicable176,12811-Jun-201111:35
Libcmtd.pdbNot Applicable520,19211-Jun-201111:39
Libcpmt.libNot Applicable8,105,57611-Jun-201111:42
Libcpmt.libNot Applicable8,863,47411-Jun-201111:34
Libcpmt.libNot Applicable9,478,41211-Jun-201111:39
Libcpmt.pdbNot Applicable806,91211-Jun-201111:42
Libcpmt.pdbNot Applicable364,54411-Jun-201111:34
Libcpmt.pdbNot Applicable806,91211-Jun-201111:39
Libcpmt1.libNot Applicable8,462,84211-Jun-201111:42
Libcpmt1.libNot Applicable9,438,88211-Jun-201111:34
Libcpmt1.libNot Applicable9,990,64011-Jun-201111:39
Libcpmt1.pdbNot Applicable815,10411-Jun-201111:42
Libcpmt1.pdbNot Applicable364,54411-Jun-201111:35
Libcpmt1.pdbNot Applicable815,10411-Jun-201111:39
Libcpmtd.libNot Applicable8,856,14611-Jun-201111:42
Libcpmtd.libNot Applicable11,518,92611-Jun-201111:34
Libcpmtd.libNot Applicable11,674,43611-Jun-201111:39
Libcpmtd.pdbNot Applicable823,29611-Jun-201111:42
Libcpmtd.pdbNot Applicable372,73611-Jun-201111:34
Libcpmtd.pdbNot Applicable823,29611-Jun-201111:39
Libcpmtd0.libNot Applicable8,112,67211-Jun-201111:42
Libcpmtd0.libNot Applicable10,133,87411-Jun-201111:34
Libcpmtd0.libNot Applicable10,520,18411-Jun-201111:39
Libcpmtd0.pdbNot Applicable806,91211-Jun-201111:42
Libcpmtd0.pdbNot Applicable364,54411-Jun-201111:34
Libcpmtd0.pdbNot Applicable806,91211-Jun-201111:39
Libcpmtd1.libNot Applicable8,659,94411-Jun-201111:42
Libcpmtd1.libNot Applicable11,119,21011-Jun-201111:34
Libcpmtd1.libNot Applicable11,366,39211-Jun-201111:39
Libcpmtd1.pdbNot Applicable815,10411-Jun-201111:42
Libcpmtd1.pdbNot Applicable372,73611-Jun-201111:34
Libcpmtd1.pdbNot Applicable823,29611-Jun-201111:39
Mfc100.libNot Applicable5,690,50211-Jun-201112:05
Mfc100.libNot Applicable5,681,45211-Jun-201112:06
Mfc100d.libNot Applicable6,529,30611-Jun-201112:05
Mfc100d.libNot Applicable6,511,65411-Jun-201112:06
Mfc100u.libNot Applicable7,153,98211-Jun-201112:05
Mfc100u.libNot Applicable7,235,55011-Jun-201112:06
Mfc100ud.libNot Applicable8,202,93211-Jun-201112:05
Mfc100ud.libNot Applicable8,272,11211-Jun-201112:06
MFCM100.libNot Applicable43,10411-Jun-201112:04
MFCM100.libNot Applicable41,05811-Jun-201112:06
MFCM100d.libNot Applicable46,20011-Jun-201112:04
MFCM100d.libNot Applicable44,61611-Jun-201112:06
MFCM100U.libNot Applicable44,56811-Jun-201112:04
MFCM100U.libNot Applicable42,47411-Jun-201112:06
MFCM100Ud.libNot Applicable47,66211-Jun-201112:04
MFCM100Ud.libNot Applicable46,03611-Jun-201112:06
Mfcmifc80.dll10.0.40219.3257,16812-Jun-201106:33
Mfcs100.libNot Applicable1,255,35411-Jun-201112:05
Mfcs100.libNot Applicable1,251,28011-Jun-201112:06
Mfcs100.pdbNot Applicable1,675,26411-Jun-201112:06
Mfcs100.pdbNot Applicable1,617,92011-Jun-201112:05
Mfcs100d.libNot Applicable1,246,17211-Jun-201112:05
Mfcs100d.libNot Applicable1,218,71011-Jun-201112:06
Mfcs100d.pdbNot Applicable1,421,31211-Jun-201112:05
Mfcs100d.pdbNot Applicable1,470,46411-Jun-201112:06
Mfcs100u.libNot Applicable1,273,06811-Jun-201112:05
Mfcs100u.libNot Applicable1,268,94611-Jun-201112:06
Mfcs100u.pdbNot Applicable1,683,45611-Jun-201112:06
Mfcs100u.pdbNot Applicable1,634,30411-Jun-201112:05
Mfcs100ud.libNot Applicable1,267,43611-Jun-201112:05
Mfcs100ud.libNot Applicable1,239,13211-Jun-201112:06
Mfcs100ud.pdbNot Applicable1,486,84811-Jun-201112:06
Mfcs100ud.pdbNot Applicable1,445,88811-Jun-201112:05
Msvcmrt.libNot Applicable1,718,79211-Jun-201111:42
Msvcmrt.libNot Applicable1,928,10611-Jun-201111:39
Msvcmrt.libNot Applicable2,099,97411-Jun-201111:34
Msvcmrtd.libNot Applicable1,846,86411-Jun-201111:42
Msvcmrtd.libNot Applicable2,068,23011-Jun-201111:39
Msvcmrtd.libNot Applicable2,250,46811-Jun-201111:34
Msvcprt.libNot Applicable949,24411-Jun-201111:42
Msvcprt.libNot Applicable1,151,78211-Jun-201111:34
Msvcprt.libNot Applicable964,48411-Jun-201111:39
Msvcprtd.libNot Applicable964,37211-Jun-201111:42
Msvcprtd.libNot Applicable1,172,96211-Jun-201111:34
Msvcprtd.libNot Applicable980,62611-Jun-201111:39
Msvcrt.libNot Applicable1,379,86411-Jun-201111:42
Msvcrt.libNot Applicable1,527,29811-Jun-201111:34
Msvcrt.libNot Applicable1,396,48411-Jun-201111:39
Msvcrtd.libNot Applicable1,404,64011-Jun-201111:42
Msvcrtd.libNot Applicable1,584,26411-Jun-201111:34
Msvcrtd.libNot Applicable1,426,47811-Jun-201111:39
Msvcurt.libNot Applicable31,786,91011-Jun-201111:42
Msvcurt.libNot Applicable32,444,18011-Jun-201111:39
Msvcurt.libNot Applicable32,684,72811-Jun-201111:34
Msvcurtd.libNot Applicable33,936,90611-Jun-201111:42
Msvcurtd.libNot Applicable34,557,13411-Jun-201111:39
Msvcurtd.libNot Applicable34,837,78811-Jun-201111:34
Nafxcw.libNot Applicable63,136,24811-Jun-201112:06
Nafxcw.libNot Applicable75,638,27611-Jun-201112:05
Nafxcw.pdbNot Applicable5,173,24811-Jun-201112:06
Nafxcw.pdbNot Applicable5,115,90411-Jun-201112:05
Nafxcwd.libNot Applicable58,692,41411-Jun-201112:06
Nafxcwd.libNot Applicable74,644,86811-Jun-201112:04
Nafxcwd.pdbNot Applicable5,214,20811-Jun-201112:06
Nafxcwd.pdbNot Applicable5,148,67211-Jun-201112:04
Ptrustm.libNot Applicable562,93611-Jun-201111:34
Ptrustm.libNot Applicable424,55011-Jun-201111:42
Ptrustm.libNot Applicable475,89011-Jun-201111:39
Ptrustmd.libNot Applicable570,62411-Jun-201111:34
Ptrustmd.libNot Applicable432,07011-Jun-201111:42
Ptrustmd.libNot Applicable483,64811-Jun-201111:39
Ptrustu.libNot Applicable322,12011-Jun-201111:42
Ptrustu.libNot Applicable333,48611-Jun-201111:39
Ptrustu.libNot Applicable391,12811-Jun-201111:34
Ptrustud.libNot Applicable327,93211-Jun-201111:42
Ptrustud.libNot Applicable339,31411-Jun-201111:39
Ptrustud.libNot Applicable397,44011-Jun-201111:34
Uafxcw.libNot Applicable64,299,15611-Jun-201112:06
Uafxcw.libNot Applicable76,739,98611-Jun-201112:04
Uafxcw.pdbNot Applicable5,197,82411-Jun-201112:06
Uafxcw.pdbNot Applicable5,132,28811-Jun-201112:04
Uafxcwd.libNot Applicable60,414,57811-Jun-201112:06
Uafxcwd.libNot Applicable76,288,40611-Jun-201112:04
Uafxcwd.pdbNot Applicable5,230,59211-Jun-201112:06
Uafxcwd.pdbNot Applicable5,165,05611-Jun-201112:04
Vcomp.libNot Applicable28,58011-Jun-201112:06
Vcomp.libNot Applicable28,00411-Jun-201112:06
Vcomp.libNot Applicable33,33411-Jun-201112:04
Vcompd.libNot Applicable28,13011-Jun-201112:06
Vcompd.libNot Applicable28,68611-Jun-201112:06
Vcompd.libNot Applicable33,46211-Jun-201112:04
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3254,60812-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3254,09612-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3253,58412-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3253,58412-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3255,63212-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3255,63212-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3255,63212-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3255,63212-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3254,09612-Jun-201106:33
Vcomp100ui.dll10.0.40219.3255,63212-Jun-201106:33
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2565057 — ostatni przegląd: 12.08.2011 — zmiana: 1

Opinia