MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Visual C++ 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie można odinstalować jej za pomocą funkcji Zainstalowane aktualizacje. Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy całkowicie odinstalować pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 10.0.40219 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jest to możliwe tylko w przypadku odinstalowywania pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.40219 z komputera, na którym jest zainstalowany pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.30319.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć pozycji Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 dla systemów opartych na procesorach x86
FileNameFileSizeVersion
Msdia100.dll799,56810.0.40219.1
Atl100.dll138,05610.0.40219.325
Mfc100.dll4,397,38410.0.40219.325
Mfc100chs.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100cht.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100deu.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100enu.dll55,12010.0.40219.325
Mfc100esn.dll63,82410.0.40219.325
Mfc100fra.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100ita.dll62,28810.0.40219.325
Mfc100jpn.dll43,85610.0.40219.325
Mfc100kor.dll43,34410.0.40219.325
Mfc100rus.dll60,75210.0.40219.325
Mfc100u.dll4,422,99210.0.40219.325
Mfcm100.dll81,74410.0.40219.325
Mfcm100u.dll81,74410.0.40219.325
Msvcp100.dll421,20010.0.40219.325
Msvcr100.dll773,96810.0.40219.325
Vcomp100.dll51,02410.0.40219.325
Globdata.ini1,378Not Applicable
Install.ini839Not Applicable
Eula.2052.txt20,716Not Applicable
Eula.1028.txt20,716Not Applicable
Eula.1031.txt20,716Not Applicable
Eula.1033.txt9,904Not Applicable
Eula.3082.txt12,904Not Applicable
Eula.1036.txt20,716Not Applicable
Eula.1040.txt13,942Not Applicable
Eula.1041.txt9,558Not Applicable
Eula.1042.txt20,716Not Applicable
Eula.1049.txt13,838Not Applicable
Install.exe596,30410.0.40219.1
VC_RED.MSINot ApplicableNot Applicable
Vcredist.bmp5,686Not Applicable
VC_RED.cabNot ApplicableNot Applicable
Install.res.2052.dll31,58410.0.40219.1
Install.res.1028.dll32,09610.0.40219.1
Install.res.1031.dll53,08810.0.40219.1
Install.res.1033.dll47,45610.0.40219.1
Install.res.3082.dll52,57610.0.40219.1
Install.res.1036.dll53,60010.0.40219.1
Install.res.1040.dll52,06410.0.40219.1
Install.res.1041.dll37,72810.0.40219.1
Install.res.1042.dll36,19210.0.40219.1
Install.res.1049.dll49,50410.0.40219.1
Wszystkie obsługiwane wersje oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 dla systemów opartych na procesorach x64
FileNameFileSizeVersion
Msdia100.dll990,03210.0.40219.1
Atl100.dll158,53610.0.40219.325
Mfc100.dll5,574,98410.0.40219.325
Mfc100chs.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100cht.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100deu.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100enu.dll55,12010.0.40219.325
Mfc100esn.dll63,82410.0.40219.325
Mfc100fra.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100ita.dll62,28810.0.40219.325
Mfc100jpn.dll43,85610.0.40219.325
Mfc100kor.dll43,34410.0.40219.325
Mfc100rus.dll60,75210.0.40219.325
Mfc100u.dll5,601,61610.0.40219.325
Mfcm100.dll93,00810.0.40219.325
Mfcm100u.dll93,00810.0.40219.325
Msvcp100.dll608,08010.0.40219.325
Msvcr100.dll829,26410.0.40219.325
Vcomp100.dll57,16810.0.40219.325
Globdata.ini1,378Not Applicable
Install.ini839Not Applicable
Eula.2052.txt20,716Not Applicable
Eula.1028.txt20,716Not Applicable
Eula.1031.txt20,716Not Applicable
Eula.1033.txt9,904Not Applicable
Eula.3082.txt12,904Not Applicable
Eula.1036.txt20,716Not Applicable
Eula.1040.txt13,942Not Applicable
Eula.1041.txt9,558Not Applicable
Eula.1042.txt20,716Not Applicable
Eula.1049.txt13,838Not Applicable
Install.exe792,40010.0.40219.1
VC_RED.MSINot ApplicableNot Applicable
Vcredist.bmp5,686Not Applicable
VC_RED.cabNot ApplicableNot Applicable
Install.res.2052.dll31,58410.0.40219.1
Install.res.1028.dll32,09610.0.40219.1
Install.res.1031.dll53,08810.0.40219.1
Install.res.1033.dll47,45610.0.40219.1
Install.res.3082.dll52,57610.0.40219.1
Install.res.1036.dll53,60010.0.40219.1
Install.res.1040.dll52,06410.0.40219.1
Install.res.1041.dll37,72810.0.40219.1
Install.res.1042.dll36,19210.0.40219.1
Install.res.1049.dll49,50410.0.40219.1
Wszystkie obsługiwane wersje oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 dla systemów opartych na procesorach IA-64
FileNameFileSizeVersion
Msdia100.dll2,408,78410.0.40219.1
Atl100.dll385,35210.0.40219.325
Msvcp100.dll966,48010.0.40219.325
Msvcr100.dll1,499,47210.0.40219.325
Vcomp100.dll143,18410.0.40219.325
Globdata.ini1,378Not Applicable
Install.ini839Not Applicable
Eula.2052.txt20,716Not Applicable
Eula.1028.txt20,716Not Applicable
Eula.1031.txt20,716Not Applicable
Eula.1033.txt9,904Not Applicable
Eula.3082.txt12,904Not Applicable
Eula.1036.txt20,716Not Applicable
Eula.1040.txt13,942Not Applicable
Eula.1041.txt9,558Not Applicable
Eula.1042.txt20,716Not Applicable
Eula.1049.txt13,838Not Applicable
Install.exe1,693,52010.0.40219.1
VC_RED.MSINot ApplicableNot Applicable
Vcredist.bmp5,686Not Applicable
VC_RED.cabNot ApplicableNot Applicable
Install.res.2052.dll31,58410.0.40219.1
Install.res.1028.dll32,09610.0.40219.1
Install.res.1031.dll53,08810.0.40219.1
Install.res.1033.dll47,45610.0.40219.1
Install.res.3082.dll52,57610.0.40219.1
Install.res.1036.dll53,60010.0.40219.1
Install.res.1040.dll52,06410.0.40219.1
Install.res.1041.dll37,72810.0.40219.1
Install.res.1042.dll36,19210.0.40219.1
Install.res.1049.dll49,50410.0.40219.1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2565063 — ostatni przegląd: 12.08.2011 — zmiana: 1

Opinia