MS11-077: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu: 11 października 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-077. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.61491,858,94406-Sep-201113:20x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.61491,867,90406-Sep-201113:25x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.615130,20819-Sep-201105:38x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.49054,572,67219-Sep-201118:31x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.49054,590,59219-Sep-201118:27x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.49051,861,12006-Sep-201116:02x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.49051,871,87206-Sep-201116:12x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.49055,601,28019-Sep-201118:31IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.49055,619,71219-Sep-201118:28IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.185122,043,39206-Sep-201113:30x86
Win32k.sys6.0.6002.227112,051,58406-Sep-201115:18x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.185122,764,28806-Sep-201113:56x64
Win32k.sys6.0.6002.227112,766,84806-Sep-201113:30x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.185126,649,34406-Sep-201113:29IA-64
Win32k.sys6.0.6002.227116,659,07206-Sep-201113:36IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_d556fa0ab5ce6e61698375b1332e4f9a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_dbeccb4e1243b8b3.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_f688ff85467e40c63f8c482cc3d4eab5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_a3b23cf21727e9da.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_bad12b7a97b356bb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_bb59c9e1b0d1da55.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_d9be88ffddd668c8da51abbe27288b43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_cfa9ed27ca719a0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef54abd01ab16936cc3494f74de753da_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_020589c55c11098e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_16efc6fe5010c7f1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)16:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_17786565692f4b8b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)16:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,552
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,388
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,388
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_21447150847189ec.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_21cd0fb79d900d86.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_4093abc61b5c2bc449fd88bf63b18765_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_376e802d7b5253b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a011d6d73149c18e69bbc15d9f537bdc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_8b70c130d06234fb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_bad2cf7097b15fb7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)16:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_bb5b6dd7b0cfe351.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18512_none_21447150847189ec.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22711_none_21cd0fb79d900d86.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168782,332,67206-Sep-201102:38x86
Win32k.sys6.1.7600.210462,341,37606-Sep-201102:29x86
Win32k.sys6.1.7601.176852,334,72006-Sep-201102:28x86
Win32k.sys6.1.7601.218112,342,40006-Sep-201103:46x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168783,134,97606-Sep-201103:07x64
Win32k.sys6.1.7600.210463,139,07206-Sep-201103:06x64
Win32k.sys6.1.7601.176853,138,04806-Sep-201103:03x64
Win32k.sys6.1.7601.218113,140,09606-Sep-201103:45x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168787,420,92806-Sep-201102:14IA-64
Win32k.sys6.1.7600.210467,426,56006-Sep-201102:26IA-64
Win32k.sys6.1.7601.176857,414,27206-Sep-201102:09IA-64
Win32k.sys6.1.7601.218117,422,97606-Sep-201102:18IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fb30855c500c425995d492c9a56dd22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_dbd169f346ed22e3.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_9fefd89fa7d341d3947eed07bec1558b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_512e5c55697957b6.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_a801d4171943021e37202136e267117a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_08393d9ce97ad8aa.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_f267053fce99ed4d7052342d55f580ed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_4a130e38afe86508.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_b8d7aa25fbcf8108.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_b97f8e4314d6cd93.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_bab03661f900bce0.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_bb81835f11e930de.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0577d811f0a196615969c4a3a865ccf1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_3677cecfb22f0b85.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_09b47156c5f994d198ada50f3a081036_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_c6df0d6ce5c8a058.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_36605eb148fecebf83c90938065f6763_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_ac973607e5d1de3a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_762ac4ac8c6405740804b6e4834e7d08_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_ff6e20f805338947.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_76f023fa8f8039792b56d6a85783bad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_7427bc2086f53dbc.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_77799754d8dadc04ff508f793185b138_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_1e9868a922c5a14f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a06ac7632c8fded6249eb737717adcc7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_a33ecb5e3f100fb6.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abdc0bcbe90bed52dbe35261f865fc20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_0f50c68b0e646979.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e13f93ebc142cd15435354806dd47690_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_41a3311c510c87f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1b69641f13e7723d887338b6b4120f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_79f74d9b24b5c4d5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e74fda0db0981be9401747ad1f81017d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_4b5a658d931513bd.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee54a6ca2d9fac62d627e82823e20023_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_57be02d8a44b8377.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_14f645a9b42cf23e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_159e29c6cd343ec9.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_16ced1e5b15e2e16.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_17a01ee2ca46a214.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,281
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_1f4aeffbe88db439.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_1ff2d419019500c4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_21237c37e5bef011.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_21f4c934fea7640f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_36605eb148fecebf83c90938065f6763_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_507a3e7a2d727600.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6ac2d6c40f645fbe831cb49fdc8a416f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_e95dc5e461fdd4cd.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7024417eaca05656489a793b4950d700_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_15f5f2c323941483.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_762ac4ac8c6405740804b6e4834e7d08_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_a351296a4cd4210d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_76f023fa8f8039792b56d6a85783bad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_180ac492ce95d582.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9c70a0287a1713f6c2f9d2576b6372b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_e09fe1114f482c56.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_abdc0bcbe90bed52dbe35261f865fc20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_b333cefd5605013f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e2f42243b3d8f8ef57497898ccf61d2a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_55706f5ef880b454.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_b8d94e1bfbcd8a04.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_b981323914d4d68f.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_bab1da57f8fec5dc.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_bb83275511e739da.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,070
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,652
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2567053_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2567053~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,874
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2567053_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)19-Sep-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16878_none_1f4aeffbe88db439.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21046_none_1ff2d419019500c4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17685_none_21237c37e5bef011.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21811_none_21f4c934fea7640f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)06-Sep-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2567053 — ostatni przegląd: 14.10.2011 — zmiana: 1

Opinia