MS11-066: Luka w zabezpieczeniach formantu programu Microsoft Chart umożliwia ujawnienie informacji: 9 sierpnia 2011


Wprowadzenie


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-066. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2500170 MS11-066: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008: 9 sierpnia 2011

  Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2500170. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2500170.
  • Domyślnie ta aktualizacja próbuje zapisać plik dziennika w katalogu tymczasowym określonym w rejestrze (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp). Jeśli ten katalog nie istnieje lub jest niedostępny, instalacja nie powiedzie się. Aby rozwiązać ten problem, należy wypróbować następujące czynności:
   • Uruchom instalację z wiersza polecenia i podaj prawidłową ścieżkę do katalogu, w którym ma zostać zapisany plik dziennika. Na przykład uruchom następujące polecenie, w którym tekst zastępczy >katalog< to prawidłowa ścieżka do katalogu, (taka jak ścieżka C:\Temp):
    MSChart_KB2500170.exe /log <katalog>
 • 2487367 MS11-066: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 4.0: 9 sierpnia 2011

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ


Ten problem dotyczy następujących produktów:
 • Formant wykresu (programu Chart) programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 4