Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, Unified Communications zarządzane Runtime 3.0 API: lipca 2011

Dotyczy: Lync Server 2010 Enterprise EditionLync Server 2010 Standard Edition

Streszczenie


W tym artykule opisano Microsoft Lync Server 2010, Unified Communications zarządzane Runtime 3.0 API problem został rozwiązany w aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, Unified Communications zarządzane API 3.0 Runtime z dnia lipca 2011.  
W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu aktualizacji:
  • Pakiet aktualizacji rozwiązuje problemy.
  • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu aktualizacji.
  • Czy po zainstalowaniu pakietu aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
  • Czy pakiet aktualizacji jest zastępowany przez inny pakiet aktualizacji.
  • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.
  • Pliki zawarte w pakiecie aktualizacji.

Rozwiązanie


Centrum pobierania Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Microsoft Download Center:Download Pobierz teraz pakiet UcmaRuntime.msp. Data wydania: lipca 2011 roku, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku. Wymagania wstępne Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tego pakietu aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednego z pakietów aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące pliku

Ta aktualizacja nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta aktualizacja zawiera pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.Po zainstalowaniu aktualizacji wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Gac_collaboration.dll4.0.7577.1665,565,23221-Jul-20114:52x86
Ocstracer.exe4.0.7577.166655,12021-Jul-20115:13x64

Informacje


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych aktualizacji dla programu Lync Server 2010 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2493736 Aktualizacje dla programu Lync Server 2010