Użytkownik programu Lync Server 2010 Standard CAL nie można używać niektórych funkcji urządzenie HID w Lync Server 2010

Dotyczy: Lync 2010

Objawy


Użytkownik Microsoft Lync Server 2010 Standard dostępu do licencji klienta (CAL) próbuje używać podstawowych wywołanie funkcji kontroli za pomocą Lync certyfikowane urządzenie audio USB, takich jak zestaw słuchawkowy lub zestawu głośnomówiącego. W tej sytuacji użytkownik nie można używać następujących funkcji:
  • Odpowiedź i zakończenia wywołania.
  • Przytrzymaj i wznowić wywołań.
  • Wywołania włączenia lub wyłączenia wyciszenia.
Uwaga Ten problem nie występuje, gdy ten sam użytkownik wykonuje akcje sterowania wywołania z klienta programu Lync 2010 zamiast urządzenie audio USB.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:
2571543 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Lync 2010: lipca 2011
Uwaga: Następujące funkcje pozostają ograniczone, po zastosowaniu tej aktualizacji:
  • Menu przełącznik urządzenie jest wyłączone.
  • Funkcja wybierania pad jest wyłączona.
  • Inne funkcje są ograniczone zgodnie z licencji użytkownika.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji o opcjach cen i licencjonowania programu Microsoft Lync 2010 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: