Nie można odebrać zaproszenie pokoju rozmów w 2010 r. Lync, rozmowa grupy klientów

Dotyczy: Lync 2010

Objawy


Nie można odebrać zaproszenie pokoju rozmów w Microsoft Lync 2010, rozmowa grupy klientów.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ lastInviteID wartość, która znajduje się w lokalnym Preferencje jest większa niż wartość lastInviteID , który znajduje się w bazie danych serwera rozmowa grupy. W związku z tym rozmowa grupy serwera założono, że klient otrzymał zaproszenie najnowsze i nie wysyła nowe zaproszenie.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:
2571550 Opis aktualizacji programu Lync Server 2010 czatu: lipca 2011

Więcej informacji


LastInviteID wartość na Rozmowa grupy klient znajduje się w następujących file:%appdata%\Microsoft\Group Client\Preferences\username\InvitationsTo Rozmowa Chat\Group Sprawdź wartość lastInviteID , wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.
  2. Wybierz bazę danych programu Rozmowa grupy.
  3. W tabeli dbo.tblPrincipal wybierz rekord użytkownika, który nie może odbierać zaproszenia i notatki prinID.
  4. W dbo.tblLastInviteId tabela, wybierz rekord z tym prinID z poprzedniego kroku.
  5. LastInviteID wartość, która jest powiązana z prinID jest wartością dla lastInviteID.