Błędy dodatku Office Live w pakietach Microsoft Office 2003 i 2007

Symptomy

Próba użycia dodatku Microsoft Office Live z jedną z tych aplikacji pakietu Microsoft Office może skutkować komunikatem o błędzie:
 • Excel 2003
 • Excel 2007
 • PowerPoint 2003
 • PowerPoint 2007
 • Word 2003
 • Word 2007

W przypadku wersji 1.3 dodatku Microsoft Office Live może zostać wyświetlony ten komunikat o błędzie:

Połączenie z siecią nie powiodło się. Spróbuj ponownie później.

W przypadku wersji 1.4 i 1.5 dodatku Microsoft Office Live może zostać wyświetlony ten komunikat o błędzie:

Połączenie z usługą Microsoft Office Live Workspace w wersji beta nie powiodło się z powodu nieoczekiwanego błędu. Spróbuj ponownie później.


Ponadto zamknięcie wymienionych w tym artykule aplikacji pakietu Microsoft Office może spowodować zwrócenie tego komunikatu o błędzie:

Wystąpił problem z asystentem logowania dodatku Microsoft Office Live i zostanie on zamknięty.

Przyczyna

Dodatek Microsoft Office Live został wycofany. Nie będzie już współdziałać z aplikacjami pakietu Microsoft Office wymienionymi w tym artykule.

Rozwiązanie

Aby automatycznie odinstalować dodatek Office Live, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora poprawki Fix it.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować wszystkie wersje dodatku Office Live. W tym celu wykonaj czynności procedury odpowiedniej do używanego systemu operacyjnego:

W systemie Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wpisz ciąg Programy i funkcje (lub appwiz.cpl) w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij na klawiaturze klawisz Enter.
 3. Wybierz dodatek Microsoft Office Live (wersję 1.3, 1.4 lub 1.5).
 4. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 5. Potwierdź odinstalowanie dodatku, klikając przycisk Tak.
W systemie Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wpisz ciąg Programy i funkcje (lub appwiz.cpl) w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij na klawiaturze klawisz Enter.
 3. Wybierz dodatek Microsoft Office Live (wersję 1.3, 1.4 lub 1.5).
 4. Kliknij pozycję Odinstaluj/Zmień.
 5. Potwierdź odinstalowanie dodatku, klikając przycisk Tak.
W systemie Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz ciąg control appwiz.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij na klawiaturze klawisz Enter.
 3. Wybierz dodatek Microsoft Office Live (wersję 1.3, 1.4 lub 1.5).
 4. Kliknij przycisk Usuń.
 5. Potwierdź odinstalowanie dodatku, klikając przycisk Tak.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Oprogramowanie Microsoft Office Live Workspace zostało wycofane i zastąpione aplikacjami Office Web Apps w usłudze SkyDrive.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2572738 — ostatni przegląd: 22.10.2011 — zmiana: 1

Opinia