Funkcja wyszukiwania w polu "Nr dokumentu kasowego" nie działa zgodnie z oczekiwaniami w formularzu raportu kasowego (26560) w Wschodniej Europejskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla regionu Europy Wschodniej (EE).

Objawy


Po uruchomieniu funkcji wyszukiwania w polu Nr dokumentu kasowego w formularzu raportu kasowego (26560) w Wschodniej Europejskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 systemu nie zawierał żadnych informacji.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.


Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:
 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.
 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .


Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Dodaj poniższy kod w polu Nr dokumentu kasowego - OnLookupwyzwalacz w formie Podformularz raportu kasowego (26561):
  CASE Status OFStatus::Issued:
  LookupCashOrder("Cash Order No.");
  Status::Posted:
  LookupPostedCashOrder("Cash Order No.");
  END;
 2. Utwórz nową funkcję lokalne LookupCashOrder w formularzu Podformularz raportu kasowego (26561) w następujący sposób:
  LOCAL PROCEDURE LookupCashOrder@1470000(CashOrderNo@1470000 : Code[20]);VAR
  CashOrderHeader@1470001 : Record 26540;
  BEGIN
  CashOrderHeader.SETRANGE("No.",CashOrderNo);
  IF "Cash Order Type" = "Cash Order Type"::Receipt THEN
  FORM.RUN(FORM::"Cash Receipt List",CashOrderHeader)
  ELSE
  FORM.RUN(FORM::"Cash Withdrawal List",CashOrderHeader);
  END;
 3. Utwórz nową funkcję lokalne LookupPostedCashOrder w formularzu Podformularz raportu kasowego (26561) w następujący sposób:
  LOCAL PROCEDURE LookupPostedCashOrder@1470001(CashOrderNo@1470000 : Code[20]);VAR
  PostedCashOrderHeader@1470001 : Record 26542;
  BEGIN
  PostedCashOrderHeader.SETRANGE("No.",CashOrderNo);
  IF "Cash Order Type" = "Cash Order Type"::Receipt THEN
  FORM.RUN(FORM::"Posted Cash Receipts",PostedCashOrderHeader)
  ELSE
  FORM.RUN(FORM::"Posted Cash Withdrawals",PostedCashOrderHeader);
  END;

Wymagania wstępne

Musi mieć Wschodniej Europejskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 zainstalować tę poprawkę.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.