Kod błędu 24 w Menedżerze urządzeń po podłączeniu w mysz USB

Dotyczy: Brak

Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnia napotkanego problemu ze sprzętem, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:

Symptomy


Po podłączeniu myszy uniwersalnej magistrali szeregowej (USB, Universal Serial Bus), obok port myszy PS/2 w Menedżerze urządzeń może pojawić się żółty wykrzyknik. W takim wypadku port myszy PS/2 ma stan "Kod 24."

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Więcej informacji


Należy zauważyć, że symptomów opisanych w tym artykule nie pogarszać funkcjonalności myszy.