"Upłynął limit czasu żądania" błąd podczas zmiany rola zabezpieczeń w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM w programie Microsoft Dynamics CRM 2011

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2011

Objawy


Założono, że wielu użytkowników i zespołów w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Po zmianie rola zabezpieczeń w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM, występuje błąd przekroczenia limitu czasu. Ponadto następujący komunikat o błędzie platformy śledzenia:
MessageProcessor nie można przetworzyć wiadomości 'ReplacePrivileges', 'z roli'.
System.InvalidOperationException: ExecuteReader wymaga otwartego i dostępnego połączenia. Bieżący stan połączenia jest zamknięty.
System.InvalidOperationException: Program Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd.
Komunikat o błędzie: Upłynął limit czasu żądania.
Szczegóły błędu: Upłynął limit czasu żądania.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu sposobu, że modyfikacje rola zabezpieczeń są propagowane do użytkowników i zespołów.

Rozwiązanie


Ten problem został rozwiązany w najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011.Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555051 Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacje i poprawki
Uwaga Ten problem został pierwotnie ustalony w pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2547347 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Business Solutions CRM poprawek i aktualizacji terminologii pakiet oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887283 Standardy nazewnictwa pakietów aktualizacji i poprawek dla oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM