Zużycie pamięci w programie Internet Explorer niespodziewanie zwiększa podczas przenoszenia między jednostkami w programie Microsoft Dynamics CRM 2011

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2011

Objawy


Podczas przenoszenia między jednostkami w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, zużycie pamięci w programie Windows Internet Explorer nieoczekiwanie zwiększa i może spowodować zamknięcie programu Internet Explorer.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu przecieku pamięci, który występuje podczas przenoszenia między jednostkami w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

Rozwiązanie


Ten problem został rozwiązany w najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011.Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555051 Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacje i poprawki
Uwaga Ten problem został pierwotnie ustalony w pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2547347 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Business Solutions CRM poprawek i aktualizacji terminologii pakiet oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887283 Standardy nazewnictwa pakietów aktualizacji i poprawek dla oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM