Klienci PXE nie otrzymują adresu IP z serwera DHCP przez router

Streszczenie

Klienci PXE (Pre-Boot Execution Environment) wymagają adresu IP (Internet Protocol) z serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do rozpoczęcia procesu instalacji z serwera RIS (Remote Installation Services). Jeśli klient PXE jest umieszczony za routerem w stosunku do serwera DHCP i serwera RIS, klient może nie otrzymać adresu IP z serwera DHCP ani informacji o konfiguracji z serwera RIS. Jeśli te dwie informacje nie są dostępne, instalacja na kliencie PXE nie działa.

Więcej informacji

W przypadku klientów DHCP umieszczonych za routerem w stosunku do serwera DHCP wymagane jest, aby router był skonfigurowany do przekazywania ruchu DHCP do serwera DHCP w zdalnej podsieci. Ten ruch to ruch emisyjny i routery zwykle nie przekazują go dalej, jeśli nie są do tego skonfigurowane. Router sieciowy może być routerem sprzętowym, takim jak routery wytwarzane przez firmę Cisco Corporation, lub programowym, takim jak usługi RRAS (Microsoft Routing and Remote Access Services). W obu przypadkach należy skonfigurować router do przekazywania ruchu DHCP do wyznaczonych serwerów DHCP. Adresy IP serwerów DHCP konfiguruje się na routerze zależnie od typu interfejsu, używając funkcji pomocnika IP lub w przypadku RRAS przy pomocy agenta przekazywania DHCP. W następującym przykładzie pokazano konfigurację pomocnika IP:


ip forward-protocol udp
!
interface ethernet 1
ip address 10.3.0.1 255.255.0.0
ip helper-address 10.2.0.2
Dodatkowe informacje o konfigurowaniu serwerów DHCP i routerów niezależnych firm można uzyskać, zaglądając do odpowiedniej dokumentacji dołączonej do produktu.

Konfigurowanie Agenta przekazywania DHCP na serwerze RRAS w systemie Windows NT 4.0

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować agenta przekazywania DHCP w systemie Windows NT 4.0:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Routing i administracja zdalna
 2. Rozwiń folder Routing IP, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Podsumowanie, a następnie kliknij polecenie Dodaj protokół routowania.
 3. Kliknij na liście pozycję Agent przekazywania DHCP, a następnie kliknij przycisk OK.
Opcja Agent przekazywania DHCP stanie się dostępna w folderze Routing IP. Aby skonfigurować agenta przekazywania DHCP:

 1. Kliknij prawym przyciskiem opcję Agent przekazywania DHCP, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj Agenta przekazywania DHCP.
 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wpisać adresy IP serwerów DHCP. Ponieważ jest to klient PXE, który musi się komunikować z serwerem RIS, trzeba także dodać adres IP serwera RIS. Pozwala to Agentowi przekazywania jednocześnie kierować emisję DHCP do serwerów DHCP i serwera RIS.
 3. Po dodaniu wszystkich wymaganych adresów IP trzeba wybrać interfejs realizujący funkcję przekazywania. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Agent przekazywania DHCP, a następnie kliknij polecenie Dodaj interfejs.
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ze wszystkimi interfejsami dostępnymi na serwerze RRAS. Wybierz interfejs, który znajduje się w tej samej podsieci co klient PXE, zatwierdź wartości domyślne (może być konieczne zmodyfikowanie liczby przeskoków w zależności od lokalizacji serwera DHCP i/lub serwera RIS), a następnie kliknij przycisk OK.
Aby sprawdzić, czy agent przekazywania DHCP działa prawidłowo, wykonaj następujące kroki:

 1. Używając Monitora sieci do analizy ruchu DHCP, upewnij się, że pole giaddr w pakietach DHCP jest adresem IP interfejsu przekazywania na serwerze RRAS:

  DHCP: Odkryj (xid=7DD04550)
  DHCP: Kod operacji (op) = 1 (0x1)
  DHCP: Typ sprzętu (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Długość adresu sprzętowego (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Przeskoki (hops) = 1 (0x1)
  DHCP: ID transakcji ID (xid) = 2110801232 (0x7DD04550)
  DHCP: Sekundy (secs) = 4 (0x4)
  DHCP: Flagi (flags) = 128 (0x80)
  DHCP: 1............... = Broadcast
  DHCP: Adres IP klienta (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Twój adres IP (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres IP serwera (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres IP przekazywania (giaddr) = 11.11.1.1
  DHCP: Adres ethernetowy klienta (chaddr) = 00C04F45D07D
  DHCP: Nazwa hosta serwera (sname) = <Blank>
  DHCP: Nazwa pliku rozruchu (file) = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = 99.130.83.99
  DHCP: Pole opcji (options)
  DHCP: Typ komunikatu DHCP = DHCP Discover
  DHCP: Lista parametrów żądania = (Length: 5) 01 03 3c 2b 43
  DHCP: Maksymalny rozmiar komunikatu DHCP = (długość: 2) 04 ec
  DHCP: Nieznana opcja = 97 (0x61)
  DHCP: Nieznana opcja = 93 (0x5D)
  DHCP: Nieznana opcja = 94 (0x5E)
  DHCP: Informacje o klasie klienta = (długość: 9) 50 58 45 43 6c 69 65 6e 74
  DHCP: Koniec tego pola opcji
 2. Popatrz na liczbę Otrzymanych żądań i Otrzymanych odpowiedzi w prawym okienku interfejsu Administratora RRSA skojarzonym z interfejsem przekazywania.


  Oba serwery DHCP i RIS otrzymują pakiety Odkryj i oba odpowiadają pakietem Oferta. Oferta serwera DHCP zawiera adres IP klienta PXE i wszystkie dodatkowe, skonfigurowane opcje (router, serwer DNS, serwer WINS itd.):


  DHCP: Oferta (xid=7DD04550)
  DHCP: Kod operacji (op) = 2 (0x2)
  DHCP: Typ sprzętu (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Długość adresu sprzętowego (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Przeskoki (hops) = 0 (0x0)
  DHCP: ID transakcji (xid) = 2110801232 (0x7DD04550)
  DHCP: Sekundy (sec) = 0 (0x0)<BR/>
  DHCP: Flagi (flag) = 128 (x)
  DHCP: 1............... = Emisja
  DHCP: Adres IP klienta (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Twój adres IP (yiaddr) = 11.11.1.18
  DHCP: Adres IP serwera (siaddr) = 10.10.1.1
  DHCP: Adres IP przekazywania (giaddr) = 11.11.1.1
  DHCP: Adres ethernetowy klienta (chaddr) = 00C04F45D07D
  DHCP: Nazwa hosta serwera (sname) = <pusta>
  DHCP: Nazwa pliku rozruchowego (file) = <pusta>
  DHCP: Magic Cookie = 99.130.83.99
  DHCP: Pole opcji (options)
  DHCP: Typ komunikatu DHCP = Oferta DHCP
  DHCP: Maska podsieci = 255.0.0.0
  DHCP: Wartość czasu odnawiania (T1) = 4 dni, 0:00:00
  DHCP: Wartość czasu ponawiania (T2) = 7 dni, 0:00:00
  DHCP: Czas dzierżawy adresu IP = 8 dni, 0:00:00
  DHCP: Identyfikator serwera = 10.10.1.1
  DHCP: Router = 11.11.1.1
  DHCP: Koniec pola opcji
  Oferta serwera RIS zawiera tylko adres IP serwera RIS, którego dotyczy żądanie ARP wysyłane przez klienta w celu kontynuacji procesu instalacji oprogramowania:


  DHCP: Oferta (xid=7DD04552)
  DHCP: Kod operacji (op) = 2 (0x2)

  DHCP: Typ sprzętu (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Długość adresu sprzętowego (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Przeskoki (hops) = 0 (0x0)
  DHCP: ID transakcji (xid) = 2110801234 (0x7DD04552)
  DHCP: Sekundy (secs) = 0 (0x0)
  DHCP: Flagi (flags) = 128 (0x80)
  DHCP: 1............... = Emisja
  DHCP: Adres IP klienta (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Twój adres IP (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres IP serwera (siaddr) = 10.10.1.2
  DHCP: Adres IP przekazywania (giaddr) = 11.11.1.1
  DHCP: Adres ethernetowy klienta (chaddr) = 00C04F45D07D
  DHCP: Nazwa hosta serwera (sname) = <pusta>
  DHCP: Nazwa pliku rozruchu (file) = <pusta>
  DHCP: Magic Cookie = 99.130.83.99
  DHCP: Polec opcji (opcje)
  DHCP: Typ komunikatu DHCP = Oferta DHCP
  DHCP: Identyfikator serwera = 10.10.1.2
  DHCP: Informacje o klasie klienta = (długość: 9) 50 58 45 43 6c 69 65 6e 74
  DHCP: Opcha NIE POWINNA być obecna
  DHCP: Koniec pola opcji

Konfigurowanie Agenta przekazywania DHCP w systemie Windows 2000

Konfigurowanie Agenta przekazywania DHCP w systemie Windows 2000 jest podobne do procesu używanego w systemie Windows NT 4.0:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Routing i dostęp zdalny
 2. Zakładając, że zostały już zainstalowane usługi RRAS w obszarze Routing IP, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Ogólne, a następnie kliknij polecenie Nowy protokół routingu.


  UWAGA: Od tego punktu instalacja i konfiguracja agenta przekazywania DHCP jest taka sama jak proces w przypadku systemu Windows NT 4.0, chociaż ekrany mogą wyglądać nieznacznie inaczej.
 3. Po skonfigurowaniu klienta PXE adresem IP następuje konwersacja z serwerem RIS za pomocą innego pakietu żądania DHCP:

  DHCP: Żądanie (xid=7DD04552)
  DHCP: Kod operacji (op) = 1 (0x1)
  DHCP: Typ sprzętu (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Długość adresu sprzętowego (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Przeskoki (hops) = 0 (0x0)
  DHCP: ID transakcji (xid) = 2110801234 (0x7DD04552)
  DHCP: Sekundy (secs) = 7 (0x7)
  DHCP: Flagi (flags) = 0 (0x0)
  DHCP: 0............... = Brak emisji
  DHCP: Adres IP klienta (ciaddr) = 11.11.1.18
  DHCP: Twój adres IP (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres IP serwera (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres IP przekazywania (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres ethernetowy klienta (chaddr) = 00C04F45D07D
  DHCP: Nazwa hosta serwera (sname) = <pusta>
  DHCP: Nazwa pliku rozruchu (file) = <pusta>
  DHCP: Magic Cookie = 99.130.83.99
  DHCP: Pole opcji (options)
  DHCP: Typ komunikatu DHCP = Żądanie DHCP
  DHCP: Lista parametrów żądania = (długość: 5) 01 03 3c 2b 43
  DHCP: Maksymalny rozmiar komunikatu DHCP = (długość: 2) 04 ec
  DHCP: Nieznana opcja = 97 (0x61)
  DHCP: Nieznana opcja = 93 (0x5D)
  DHCP: Nieznana opcja = 94 (0x5E)
  DHCP: Informacje o klasie klienta = (długość: 9) 50 58 45 43 6c 69 65 6e 74
  DHCP: Koniec tego pola opcji
 4. Serwer RIS wysyła pakiet Ack z informacjami o konfiguracji, których klient PXE potrzebuje do kontynuowania procesu instalacji:

  DHCP: ACK (xid=7DD04552)
  DHCP: Kod operacji (op) = 2 (0x2)
  DHCP: Typ sprzętu (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Długość adresu sprzętowego (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Przeskoki (hops) = 0 (0x0)
  DHCP: ID transakcji (xid) = 2110801234 (0x7DD04552)
  DHCP: Sekundy (secs) = 0 (0x0)
  DHCP: Flagi (flags) = 0 (0x0)
  DHCP: 0............... = Brak emisji
  DHCP: Adres IP klienta (ciaddr) = 11.11.1.18
  DHCP: Twój adres IP (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres IP serwera (siaddr) = 10.10.1.2
  DHCP: Adres IP przekazywania (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Adres ethernetowy klienta (chaddr) = 00C04F45D07D
  DHCP: Nazwa hosta serwera (sname) = risbox.tracetest.com
  DHCP: Nazwa pliku rozruchu (file) = OSChooser\i386\startrom.com
  DHCP: Magic Cookie = 99.130.83.99
  DHCP: Pole opcji (options)
  DHCP: Typ komunikatu DHCP = DHCP ACK
  DHCP: Identyfikator serwera = 10.10.1.2
  DHCP: Nieznana opcja = 97 (0x61)
  DHCP: Informacje o klasie klienta = (długość: 9) 50 58 45 43 6c 69 65 6e 74
  DHCP: Opcja NIE POWINNA być obecna
  DHCP: Koniec pola opcji
 5. Zwykle konwersacje DHCP między serwerem DHCP i klientem następują na portach UDP 67 (serwer) i 68 (klient). Konwersacje między klientem PXE i serwerem RIS podczas instalacji następują na portach UDP 68 (klient) i 4011 (serwer).
UWAGA: Informacje oparte na testach przeprowadzonych z wersjami ROM .99j 02 oraz .99N komputerów Intel można uzyskać w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

244454 PXE Client with Revision .99j Boot ROM May Not Be Able to Contact RIS Server
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
244036 Description of PXE Interaction Among PXE Client, DHCP, and RIS Server
255952 Unable to Contact DHCP Server with RIS Boot Disk
120932 DHCP: Spanning Multiple Subnets
161571 Using DHCP Superscopes to Serve Multiple Logical Subnets
197197 Klienci DHCP nie mogą uzyskać adresów IP z serwera DHCP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257579 — ostatni przegląd: 13.10.2003 — zmiana: 1

Opinia