OFF2000: Jak uzyskać i zastosować aktualizację SR-1/SR-1a dla instalacji administracyjnych

Streszczenie

Aktualizacja administratora dla pakietu Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a) została zaprojektowana dla instalacji administracyjnych programów pakietu Office 2000 oraz plików pomocniczych do poziomu SR-1/SR-1a. W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować Aktualizację administratora dla pakietu Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a.

Więcej informacji

Które programy można zaktualizować?

Aktualizacja administratora SR-1/SR-1a aktualizuje instalacje administracyjne następujących programów firmy Microsoft:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition CD1, Professional Edition CD1, Standard Edition, Small Business Edition i Developer Edition CD1. • Wszystkie autonomiczne programy pakietu Microsoft Office 2000, w tym Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft FrontPage 2000 i Microsoft Publisher 2000.

Jak pobrać i zainstalować Aktualizację administratora SR-1/SR-1a

Pobieranie Aktualizacji administratora SR-1/SR-1a

Jeśli masz aktualizację SR-1/SR-1a na dysku CD, pomiń ten krok.
 1. Używając przeglądarki sieci Web, przejdź pod następujący adres:
 2. Kliknij to łącze, aby pobrać plik
  Data1.exe.
 3. Kliknij opcję
  Zapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk
  Zapisz.
 5. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik
  Data1.exe. Kliknij przycisk
  Takw odpowiedzi na monit o wyodrębnienie zawartości aktualizacji w nowym folderze.
 6. Wpisz lokalizację
  C:\Sr1admin
  w polu
  Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk
  Takw odpowiedzi na monit o utworzenie folderu.

Instalowanie Aktualizacji administratora SR-1/SR-1a

UWAGA: To polecenie trzeba uruchomić z komputera, na którym jest już zainstalowany Instalator Windows.
 1. Kliknij przycisk
  Start, a następnie kliknij polecenie
  Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu
  Otwórz:
  msiexec /a
  Ścieżka administracyjna\Data1.msi /p
  Ścieżka źródłowa\data1.msp SHORTFILENAMES=1
  gdzie
  Ścieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000, a
  Ścieżka źródłowajest ścieżką do pliku Data1.msp. Ścieżkę do pliku Data1.msp, zależną od źródła aktualizacji, należy wybrać zgodnie z następującą tabelą.

  Źródło aktualizacji SR-1/SR-1a Ścieżka do pliku Data1.msp
  ------------------------------------------------------------

  Pobrany plik Data1.exe C:\Sr1admin
  Dysk CD z aktualizacją SR-1/SR-1a <Stacja CD-ROM>\Admin
  UWAGA: Parametr <Stacja CD-ROM> w tej tabeli jest literą dysku stacji CD-ROM.


  Pojawia się okno dialogowe
  Tryb administracyjny pakietu Microsoft Office 2000.


 2. gdzie Kliknij przycisk
  Dalejw oknie dialogowym
  Tryb administracyjny pakietu Microsoft Office 2000.
  UWAGA: W oknie dialogowym
  Tryb administracyjny pakietu Microsoft Office 2000
  nie musisz wpisywać klucza CD ani nazwy firmy.


 3. gdzie Kliknij opcję
  Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 4. gdzie Kliknij przycisk
  Zainstaluj teraz.
W tym momencie instalacja administracyjna jest zaktualizowana. Wszelkie nowe instalacje, które uruchomisz z tego punktu instalacji administracyjnej będą obejmowały aktualizacje Office 2000 SR-1/SR-1a.

Jak zaktualizować stacje robocze

Aby zaktualizować stacje robocze, na których pakiet Office 2000 został już zainstalowany z punktu instalacji administracyjnej, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Jeśli chcesz zaktualizować sam pakiet Office

Jeśli nie musisz instalować programu Internet Explorer 5.01 ani Instalatora Windows 1.1, wykonaj następującą procedurę aktualizacji pakietu Office:
 1. Kliknij przycisk
  Start, a następnie kliknij polecenie
  Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu
  Otwórz:
  msiexec /i
  Ścieżka administracyjna\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
  gdzie
  Ścieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000.


 2. gdzie Kliknij przycisk
  OKw odpowiedzi na komunikat, że instalacja powiodła się.
 3. gdzie Kliknij przycisk
  Tak, jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera.

Metoda 2: Jeśli chcesz zaktualizować pakiet Office, program Internet Explorer i Instalatora Windows

Jeśli oprócz pakietu Office musisz zaktualizować program Internet Explorer 5.01 i Instalatora Windows 1.1, musisz uruchomić program Setup.exe z punktu instalacji administracyjnej na każdej stacji roboczej.

Metoda 3: Jeśli chcesz zaktualizować tylko pakiet Office i Instalatora Windows

Jeśli chcesz zaktualizować stacje robocze do pakietu Office 2000 SR-1/SR-1a i Instalatora Windows 1.1, ale nie chcesz aktualizować ani instalować programu Internet Explorer, możesz użyć następującego wiersza polecenia do uruchomienia programu Setup.exe z punktu instalacji administracyjnej:
Ścieżka administracyjna\Setup.exe noie=true
gdzie
Ścieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

261933 OFF2000: Co to jest aktualizacja SR-1a?
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257983 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia