Znane problemy z pakietem Office dla komputerów Mac w systemie MacOS 10.7 (Lion)

Streszczenie

W tym artykule omówiono znane problemy, jakie mogą wystąpić w aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac w systemie MacOS 10.7 (Lion).
 Uwaga 
 

Firma Microsoft współpracuje z firmą Apple od początku prac nad systemem MacOS 10.7 (Lion). W ramach tej współpracy wiele problemów rozwiązano przed wydaniem systemu Lion. Firma Microsoft będzie nadal ściśle współpracować z firmą Apple, aby rozwiązywać problemy, jakie mogą wystąpić w pakietach Office 2008 i 2011 dla komputerów Mac i w systemie operacyjnym Lion.Więcej informacji

Firma Microsoft wie o dwóch istotnych problemach z pakietem Office dla komputerów Mac w systemie Lion:

 1. Program Communicator dla komputerów Mac ulega awarii podczas wysyłania wiadomości błyskawicznych lub uruchamiania połączenia audio/wideo.


  
 Uwaga
 

  
 

  Firma Microsoft rozwiąże ten problem w nadchodzącej aktualizacji programu Communicator dla komputerów Mac.


 2. Pakietu Office for Mac 2004 nie można uruchomić w systemie Lion.


  
 Uwaga
 

  
 

  Starsze wersje systemów MacOS obsługiwały technologię mostkowania systemu Apple Mac OSX o nazwie Rosetta, która pozwalała aplikacjom, takim jak programy pakietu Office for Mac 2004, działać w najnowszej architekturze mikroukładów dla komputerów Mac. System Lion nie obsługuje już technologii Rosetta, dlatego aplikacje od niej zależne nie działają w tym nowym systemie MacOS.


Oto lista innych znanych problemów, które firma Microsoft obecnie bada. Te problemy zwykle występują w konkretnych sytuacjach lub konfiguracjach:Excel 2008 lub 2011

 • Program Excel może ulec awarii w wyniku przeniesienia arkusza do innego skoroszytu.

 • 
 Excel 2011. Moduł MSQuery dla języka angielskiego działa w systemie Lion. Ale nie działa w innych wersjach językowych programu Excel 2011 w systemie Lion.

 • 
 Excel 2008. Moduł MSQuery nie działa w żadnej wersji programu Excel 2008 w systemie Lion.

 • W formacie daty rok może być wyświetlany za pomocą 2 zamiast 4 cyfr.


 Word 2008 lub 2011
 

 • 
 W formacie daty rok może być wyświetlany za pomocą 2 zamiast 4 cyfr.
 

PowerPoint 2008 lub 2011

 • Program PowerPoint może ulec awarii w wyniku naciśnięcia klawiszy Command i Tab w celu otwarcia innej aplikacji podczas korzystania z widoku prezentera.

 • Opuszczenie pokazu slajdów w trybie pełnoekranowym lub zamknięcie go może skutkować niespójnym działaniem okien.

 • Podczas przełączania się między oknami mogą być wyświetlane monity o zapisanie prezentacji.

Entourage 2008 lub Outlook 2011

 • Zaimportowanie wiadomości z programu Mail systemu Lion może okazać się niemożliwe.

Office 2008 lub 2011

 • Mogą występować problemy z ponownym rysowaniem narzędzi odwołań i mogą nie działać łącza.

 • Etykiety danych wykresów mogą być niewidoczne.

 • Edytor równań może nie działać poprawnie.


 Aplikacje sieci Web
 

 • W aplikacji klienta wzbogaconego plik może nie być otwierany poprawnie. W przeglądarkach Safari i Firefox można zastosować poniższe obejście problemu:

  1. Zamknij program Safari lub Firefox.

  2. 
 W menu 
 Go 
 (Idź) kliknij polecenie 
 Applications 
 (Programy).
 

  3. Wybierz program Safari lub Firefox.

  4. 
 W menu 
 File 
 (Plik) kliknij polecenie 
 Get Info 
 (Informacje).
 

  5. Zaznacz pole wyboru Open in 32-bit mode (Otwórz w trybie 32-bitowym).

  6. 
 Zamknij i otwórz program Safari lub Firefox.
 


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2586538 — ostatni przegląd: 26.01.2012 — zmiana: 1

Opinia