Jak ustawić limit liczby wiadomości SMTP w kolejkach

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

WPROWADZENIE

Aby ograniczyć liczbę wiadomości SMTP, które mogą zostać umieszczone w kolejce na serwerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub serwerze SMTP systemu Microsoft Windows 2000, można użyć klucza rejestru MaxMessageObjects. Po przekroczeniu limitu żadne kolejne wiadomości nie zostaną zaakceptowane przez serwer SMTP.

Więcej informacji

Jeśli program Microsoft Exchange nie jest zainstalowany na komputerze, można zainstalować protokół SMTP w programie Internet Information Services (IIS). Aby automatycznie zainstalować protokół SMTP w programie Internet Information Services (IIS), przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie utworzyć te wartości, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie zainstalować protokół SMTP w programie Internet Information Services (IIS), należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Protokół SMTP powinien być teraz włączony.

Uwaga Usługa SMTP jest domyślnie zainstalowana w systemach Windows Server 2003 i Windows 2000.

Aby samodzielnie zainstalować protokół SMTP w programie IIS, wykonaj poniższe czynności.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Ich usunięcie może wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 3. Kliknij pozycję Internet Information Services (IIS), a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 4. Kliknij pole wyboru Usługa SMTP, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Aby ustawić limit liczby wiadomości SMTP, które można umieścić w kolejce, utwórz klucz MailMsg i ustaw wartość DWORD MaxMessageObjects. Aby automatycznie utworzyć te wartości, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie utworzyć te wartości, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie zaktualizować rejestr, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Sprawdź, czy limit został ustawiony.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie utworzyć te wartości, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń kolejno węzły HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft i Exchange.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Exchange, a następnie kliknij polecenie Nowy klucz.
 4. Wpisz wartość MailMsg.
 5. Kliknij ten nowy klucz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Nowa wartość DWORD.
 6. Kliknij nową wartość prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisz wartość MaxMessageObjects.
 7. Kliknij tę wartość prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Modyfikuj, a następnie ustaw wartość maksymalnej dozwolonej liczby wiadomości w kolejkach w dowolnym czasie. Domyślnie (gdy klucz nie jest obecny) ta wartość wynosi 100000 — jest to zalecany limit.
Klucz MaxMessageObjects określa maksymalną liczbę wiadomości pocztowych, które mogą zostać przydzielone przez system. Gdy w kolejce na serwerze zostanie umieszczona taka liczba wiadomości, wtedy kolejne wiadomości otrzymywane za pośrednictwem protokołu SMTP będą odrzucane z (tymczasowym) błędem 4xx.

Rzeczywista liczba przydzielanych wiadomości pocztowych wynosi 90 procent wartości klucza MaxMessageObjects z ograniczeniem do 90000.

Aby zwiększyć liczbę obiektów ponad 90000, w kluczu rejestru MessageObjectsInboundCutoffCount należy ustawić odpowiednią wartość. Wartość klucza MessageObjectsInboundCutoffCount nie powinna wynosić więcej niż 90 procent wartości klucza MaxMessageObjects, ponieważ podczas przetwarzania wiadomości na potrzeby generowania informacji DSN i konwertowania zawartości są tworzone dodatkowe wiadomości.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 258748 — ostatni przegląd: 10.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

Opinia