MS11-073: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 13 września 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-073. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2584066 MS11-073: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2010: 13 września 2011

  Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2584066. Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2584066.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji i otwarciu formularza z podpisem cyfrowym program InfoPath może ulec awarii.
 • 2584063 MS11-073: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office System 2007: 13 września 2011

  Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2584063. Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2584063.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano pakietu Microsoft Office System 2007.
 • 2584052 MS11-073: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2003: 13 września 2011

  Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2584052. Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2584052.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano pakietu Microsoft Office 2003.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2587634 — ostatni przegląd: 16.09.2011 — zmiana: 1

Opinia