Instalowanie myszy i oprogramowania IntelliPoint

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób instalacji oprogramowania Microsoft IntelliPoint i myszy firmy Microsoft oraz urządzeń wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby zainstalować mysz firmy Microsoft, należy zainstalować oprogramowanie IntelliPoint. Następnie należy podłączyć mysz do komputera. W tym celu należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione.

Instalacja oprogramowania IntelliPoint

Aby zainstalować oprogramowanie IntelliPoint, należy użyć jednej z następujących metod.

Pobieranie z Internetu

Aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania IntelliPoint, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wybierz z listy swoje urządzenie.
 3. W innych polach wybierz odpowiednie opcje.
 4. Kliknij przycisk Go (Przejdź).
 5. Kliknij łącze służące do pobierania oprogramowania.
 6. Kliknij pozycję Uruchomić ten program z bieżącej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie IntelliPoint.
 8. Ponownie uruchom komputer.

Instalacja oprogramowania z dysku CD

Aby zainstalować oprogramowanie IntelliPoint z dysku CD dołączonego do myszy, wykonaj następujące czynności.
Uwaga W razie nieotrzymania lub zgubienia dysku CD należy wykonać kroki opisane w sekcji „Pobieranie z Internetu”.
 1. Włóż instalacyjny dysk CD programu Microsoft IntelliPoint do stacji dysków CD.

  Jeśli Instalator programu IntelliPoint nie zostanie uruchomiony automatycznie, użyć jednej z następujących metod:
  • Windows 7 lub Windows Vista
   1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start .
   2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz następujący wiersz polecenia:
    dysk:\setup
    Uwaga W tym poleceniu dysk jest literą stacji dysków CD.
  • Windows XP
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Uruchom.
   3. W polu Otwórz wpisz poniższe polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
   Uwaga W tym poleceniu dysk jest literą stacji dysków CD.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie IntelliPoint.
 3. Uruchom ponownie komputer.

Instalacja myszy firmy Microsoft

Aby zainstalować mysz firmy Microsoft, należy użyć metody odpowiedniej dla danego urządzenia wskazującego.

Podłączanie myszy USB IntelliMouse do komputera

Aby podłączyć mysz USB IntelliMouse do komputera, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer.
 2. Jeśli adapter PS/2 jest podłączony do złącza USB myszy IntelliMouse, odłącz go.
 3. Znajdź dostępny port USB w komputerze lub koncentratorze USB.
 4. Podłącz złącze USB urządzenia wskazującego IntelliMouse do dostępnego portu USB komputera lub koncentratora USB podłączonego do komputera.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i skonfigurować urządzenie wskazujące IntelliMouse.

Podłączanie myszy PS/2 do portu szeregowego komputera

Aby podłączyć mysz PS/2 do portu szeregowego komputera z 9 stykami, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Aby podłączyć jedną z następujących myszy PS/2 do portu szeregowego komputera z 9 stykami, podłącz adapter szeregowy do złącza PS/2 myszy.
  • Microsoft IntelliMouse
  • Microsoft IntelliMouse Pro
  • Microsoft IntelliMouse Trackball
  • Microsoft Wheel Mouse
 3. Podłącz adapter szeregowy myszy do prostokątnego portu szeregowego z 9 stykami znajdującego się z tyłu komputera.
 4. Włącz komputer.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i skonfigurować mysz.

Podłączanie myszy bezprzewodowej firmy Microsoft do komputera

Aby podłączyć bezprzewodową mysz firmy Microsoft do komputera, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz i wyjmij pokrywę wnęki na baterie na spodzie myszy bezprzewodowej firmy Microsoft.
 2. Włóż do wnęki dwie nowe baterie. Upewnij się, że dodatnie styki baterii (+) dotykają dodatnich styków znajdujących się we wnęce.

  Uwaga Baterie są dostarczane razem z myszą bezprzewodową firmy Microsoft.
 3. Załóż pokrywę i zamknij wnękę na baterie.
 4. Podłącz odbiornik do portu USB.

  Uwaga Zalecane jest użycie portu komputera, a nie portu zewnętrznego koncentratora HUB.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować mysz IntelliMouse.
Uwaga Przed podróżą samolotem z myszy bezprzewodowej firmy Microsoft warto wyjąć baterie. Bezprzewodowa mysz firmy Microsoft z zainstalowanymi bateriami emituje energię fal radiowych (RF) nawet wtedy, gdy jest wyłączona.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 258785 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia