Aktualizacja dla systemu Windows MultiPoint Server 2011 rozwiązuje problemy w których lokalne stacje czy nie automatyczne logowanie, czy wygaszacz ekranu jest wolno reaguje

Dotyczy: Windows MultiPoint Server 2011 StandardWindows MultiPoint Server 2011 Premium

Objawy


Rozważ następujący scenariusz:
  • Na komputerze działa system Windows MultiPoint Server 2011.
  • Komputer jest skonfigurowany do uruchomienia wygaszacza ekranu podczas uruchamiania komputera.
W tym scenariuszu mogą wystąpić następujące problemy:
  • Procesu logowania automatycznego dla stacji, które są skonfigurowane do automatycznego logowania, nie będzie kontynuowana, dopóki wygaszacz ekranu zostaje odrzucona przez dane wejściowe z klawiatury lub myszy.
  • Dla stacji, które są skonfigurowane dla ręcznego logowania wygaszacz ekranu jest wyświetlany zamiast ekranu logowania i wygaszacz ekranu nie odpowiada bezpośrednio na dane wejściowe z klawiatury lub myszy.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ usługa roli usługi pulpitu zdalnego nie została jeszcze rozpoczęta.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji, którą opisano w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555129 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows Server wielopunktowych 2011

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.