Jak zmienić układ klawiatury

Dotyczy: Comfort Curve Keyboard 2000Wireless Desktop 3000Microsoft Windows XP Home Edition

Podsumowanie


W tym artykule opisano jak zmienić układy klawiatury dla klawiatur firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Stosuje się do". Klawiaturę można skonfigurować, aby używać innych języków lub układów klawiatury, np. Kanadyjski (wielojęzyczny), Hiszpański lub Amerykański (Dvoraka). Duży wybór układów klawiatury jest instalowany z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Mówiąc ogólnie, w systemie Windows należy skonfigurować układ klawiatury w taki sposób, aby był zgodny z rzeczywiście używaną klawiaturą. Jeśli wybierzesz inny układ, należy pamiętać, że klawisze na klawiaturze mogą powodować wyświetlanie innych znaków niż te, które są wyświetlane na ekranie.

Więcej informacji


Aby skonfigurować klawiaturę do używania innego języka lub układu klawiatury, należy zastosować metodę odpowiednią dla danej wersji systemu Windows.
Uwaga Jako przykładu, w podanych tutaj metodach użyto klawiatury francuskiej (kanadyjskiej).

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij uruchomić  , wpisz intl.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na karcie Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury.
 3. Kliknij pozycję Dodaj.
 4. Rozwiń żądany język. Na przykład rozwiń Francuski (Kanada).
 5. Rozwiń listę Klawiatura, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Francuski (kanadyjski) , a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W opcjach kliknij przycisk Widok układu, aby porównać układ z rzeczywistą klawiaturą.
 7. Na liście Język domyślny kliknij Francuski (Kanada) – kanadyjski francuski, a następnie dwa razy kliknij przycisk OK.
 8. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij przycisk OK. UwagaJęzyk na pasku zadań pojawi się pasek . Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ten pasek, pojawia się etykietka narzędzia zawiera opis układu klawiatury active.
 9. Kliknij pasek języka, a następnie kliknij pozycję FR Francuski (Kanada).

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz intl.cpl w polu Uruchom, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na karcie języki kliknij przycisk Szczegóły.
 3. W obszarze zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.
 4. Z listy dostępnych języków wybierz język, którego chcesz używać. Na przykład wybierz Francuski (Kanada).
 5. Na liście Układ klawiatury/Edytor IME kliknij pozycję Kanadyjski francuski, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Na liście Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany podczas uruchamiania komputera kliknij pozycję Francuski (Kanada) – kanadyjski francuski, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij przycisk OK.
  UwagaPasek języka jest wyświetlany na pasku zadań. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na tym pasku zostanie wyświetlona etykietka narzędzia opisująca układ aktywnej klawiatury.
 8. Kliknij pasek języka, a następnie kliknij pozycję Francuski (Kanada).

Jak się upewnić, że wybrany układ jest zgodny z klawiaturą

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz osk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Porównaj klawiaturę na ekranie z fizyczną klawiaturą, aby upewnić się, że układ obu jest jednakowy.
 3. Aby sprawdzić wielkie litery — kliknij klawisz Shift na klawiaturze lub na ekranie i porównaj ze znakami na klawiaturze.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, w polu Uruchom wpisz klawiatury ekranowej , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Porównaj klawiaturę na ekranie z fizyczną klawiaturą, aby upewnić się, że układ obu jest jednakowy.
 3. Aby sprawdzić wielkie litery — kliknij klawisz Shift na klawiaturze lub na ekranie i porównaj ze znakami na klawiaturze.

Informacje


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska języka, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306993 jak: Korzystanie z paska języka w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używać układu klawiatury „Amerykański-międzynarodowy”, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Jak używać układu klawiatury Amerykański-międzynarodowy, w systemie Windows 7, Windows Vista i Windows XP 306560