MS11-083: Luka w zabezpieczeniach protokołu TCP/IP umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 8 listopada 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-083. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy kliknąć pozycję Panel sterowania, a następnie kliknąć pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
2563894 MS11-064: Luki w zabezpieczeniach stosu TCP/IP umożliwiają atak typu „odmowa usługi”: 9 sierpnia 2011

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numeru wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxx.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2271931,23220-Sep-201113:44x86
Tcpip.sys6.0.6002.18519905,08820-Sep-201121:02x86
Tcpip.sys6.0.6002.22719913,28020-Sep-201121:02x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2271940,44820-Sep-201114:04x64
Tcpip.sys6.0.6002.185191,426,30420-Sep-201121:06x64
Tcpip.sys6.0.6002.227191,423,74420-Sep-201121:06x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2271980,89620-Sep-201114:05IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.185192,953,08820-Sep-201121:00IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.227192,968,96020-Sep-201121:00IA-64
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385187,47214-Jul-200901:20x86
Tcpip.sys6.1.7600.168891,285,48829-Sep-201115:43x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21060187,24829-Sep-201116:02x86
Tcpip.sys6.1.7600.210601,301,87229-Sep-201116:02x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
Tcpip.sys6.1.7601.176971,290,60829-Sep-201116:03x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21828187,76029-Sep-201116:17x86
Tcpip.sys6.1.7601.218281,303,92029-Sep-201116:17x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614-Jul-200901:47x64
Tcpip.sys6.1.7600.168891,897,32829-Sep-201116:24x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21060288,11229-Sep-201116:17x64
Tcpip.sys6.1.7600.210601,886,06429-Sep-201116:17x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
Tcpip.sys6.1.7601.176971,923,95229-Sep-201116:29x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21828288,62429-Sep-201117:41x64
Tcpip.sys6.1.7601.218281,912,17629-Sep-201117:41x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614-Jul-200901:58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.168893,782,00029-Sep-201105:04IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21060482,67229-Sep-201105:17IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.210603,805,55229-Sep-201105:17IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.176973,789,16829-Sep-201105:14IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21828483,18429-Sep-201105:17IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.218283,808,62429-Sep-201105:17IA-64

Informacje o dodatkowych plikach


Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,328
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,177
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,168
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,236
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,148
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,178
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a693f821e275e1e3df5f03ed74725ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_e99da9465bcada43.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7377764710f7aa8e7b069ec5806b40e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_b1e14f0635c6dc64.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_d74f80ac0cf86ab22e8c97fb530e7f35_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_ad468be0b80b99d5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_888b887e1bb0d5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_b502c618638c7f52.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_b58c64c97caa1c43.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7f2b5f88d3881443e66c99b40f011d4f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_66c6527e8f9350f5.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_88958579e3f389764da304e9074afb28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_aa2ac25ac28791aa.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f229a693a8ba77ed67c5ecdb57038159_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_afe17d117da2bb5b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_e4aa2401d40e470f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_1121619c1be9f088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_11ab004d35078d79.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,193
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,104
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,194
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,195
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,252
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,162
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,164
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_58fa0dbe33964cc30fcf24a18fbeff86_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_6da8092537eb5f35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9cd82d8c5b8319da45be465531855ce4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_8bca26734c9e3921.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_888d2c741baeded5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_b5046a0e638a884e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_b58e08bf7ca8253f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_371f2d2968b6492fef1adb760893c074_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_b42fa646b58d11f2.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_598365c6dc5bd6d7be02529e39d6237d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_1ab20bc2d0dafad9.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_c90414559d3782add5d5d832ae8c6793_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_703f4674039e6e86.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6c112bd41da9e1af573e7e210ac5598_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_e6d94d376835a637.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_b2f8731bc7b62d86.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_b38e8546e0cbe4a1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_b4d1ffa1c4e682b5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_b5a84e10ddca7566.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_060ec24fc36137f433503822c33b6f14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_627aaabff724507f.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bff72803d11cbd087e263d30f97717f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_420c99026f53550e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c6b5681f22128d85a596adbcb7b7e52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_17288d8e6fc18d0b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca876a5441606e5f5d5222a53507501a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_bdd313d7639739e9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_0f170e9f80139ebc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_0fad20ca992955d7.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_10f09b257d43f3eb.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_11c6e9949627e69c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,142
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,743
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,502
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_4d18dd28bfe63680b4a885ba4f4ceebb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_cf0239cf172520e5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5218d358face16f769cd3bbc44fe9be5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_f0753295ed3f8bfc.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_91cc6f9420debbf2bd062d7ce583caa2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_4c854f4019f58a64.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9c4ca04bd792713b9eb5de293e13aaa8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_c6b9fee41e5c5b34.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_b2fa1711c7b43682.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_b390293ce0c9ed9d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_b4d3a397c4e48bb1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_b5a9f206ddc87e62.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,933
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,214
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,135
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2588516 — ostatni przegląd: 10.11.2011 — zmiana: 1

Opinia