Informacje dotyczące ponownego instalowania programu Internet Explorer

Streszczenie

W pewnych okolicznościach może być konieczne zainstalowanie programu Internet Explorer (na przykład w celu rozwiązania problemów, sprawdzenia, czy program jest poprawnie zainstalowany, itp.). Ponieważ jednak istnieje wiele wersji programu Internet Explorer, zaprojektowanych dla różnych systemów operacyjnych, zlokalizowanie informacji potrzebnych w przypadku konkretnej wersji może być trudne.


W tym artykule zamieszczono łącza do artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczących ponownej instalacji programu Internet Explorer oraz inne pokrewne informacje. Poruszono tu następujące tematy:
  • Artykuły dotyczące instalacji, ponownej instalacji i dezinstalacji programu Internet Explorer
  • Artykuły zawierające informacje dodatkowe
UWAGA: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych. Nie zawiera on żadnych informacji dotyczących rozwiązywania problemów. Jeżeli poszukujesz informacji dotyczących rozwiązywania problemów, które nie zostały zamieszczone w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Więcej informacji

Artykuły dotyczące instalacji, ponownej instalacji i dezinstalacji programu Internet Explorer

170993 How to Install Internet Explorer 4.0
222673 How to Install Internet Explorer 4 in Stepping Mode
198567 Restoring Internet Explorer 4 Icon with Active Desktop Installed
195833 Jak uaktualnić program Internet Explorer do szyfrowania 128-bitowego
173436 Money: How to Reinstall Internet Explorer to Work with Money
217344 Jak odinstalować program Internet Explorer 5
193934 Jak odinstalować program Internet Explorer 5 Beta
175610 Jak ręcznie usunąć program Internet Explorer 4.0
174265 How to Uninstall Internet Explorer 4.0
224412 Jak ręcznie usunąć program Internet Explorer 4.0 for Windows NT
166313 Removing Internet Explorer 4 for Windows 95 Using Ieremove.exe

Artykuły zawierające informacje dodatkowe

183912 How to Remove Internet Explorer Sound Pack
184407 How to Add or Remove Internet Explorer for Windows 3.1 Component
183351 How to Remove and Reinstall ActiveMovie from Internet Explorer
165695 Jak dodać lub usunąć Aktualizację pulpitu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 258893 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia