Opis aktualizacji pakietu Office 2010 2589352:12 listopada 2013

Dotyczy: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

Wprowadzenie


Ten artykuł zawiera opis aktualizacji 2589352 dla pakietu Microsoft Office 2010 wydanej 12 listopada 2013. Linki pobierania tej aktualizacji są również dostępne w tym artykule.Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące pakietu Office 2010. Obejmuje także ulepszenia stabilności i wydajności.

Instalowanie wymagań wstępnych

Aby można było zastosować tę aktualizację, trzeba mieć pakiet Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Pobieranie i instalowanie aktualizacji

Za pomocą usługi Windows Update można pobrać i zainstalować aktualizację (zalecane).Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące tłumaczenia nazw języków w pakiecie Office 2010 w języku albańskim, chorwacki i serbskim (łaciński).

Więcej informacji


Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: