Opis aktualizacji programu SharePoint Workspace 2010:13 listopada 2012 r.

Dotyczy: SharePoint Workspace 2010

WPROWADZENIE


Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla programu Microsoft SharePoint Workspace 2010. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące wersji 32-bitowych i 64-bitowych programu SharePoint Workspace 2010.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Instalując pakiet Microsoft Office 2010 i pakiet Office 2013 obok siebie, możesz korzystać z następujących funkcji:
  • W witrynie sieci Web programu SharePoint Workspace 2010 nie można otworzyć pliku ODC (na przykład programu Word, Excel, PowerPoint lub innego pliku pakietu Office).
  • Podczas otwierania pliku ODC z programu SharePoint Workspace 2010, a następnie edytowania i zapisywania pliku zmiany zostaną zapisane w pamięci podręcznej pakietu Office 2013. Zmiany nie są jednak synchronizowane z witryną sieci Web programu SharePoint Workspace 2010.
  • Niektóre pola na serwerze programu SharePoint 2013 nie są synchronizowane z witryną internetową programu SharePoint Workspace 2010.

Rozwiązanie


Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.Informacje dotyczące ponownego uruchamianiaPo zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Znany problem 

Nazwa tej aktualizacji w centrum pobierania Microsoft to "Aktualizacja dla programu Microsoft SharePoint Workspace 2010 KB2589371". Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: