Program Internet Explorer zajmuje dużo czasu, aby otworzyć wiadomość w programie Outlook Web App


Objawy


Rozważmy następujący scenariusz: Microsoft Internet Explorer 9 umożliwia uzyskanie dostępu do aplikacji sieci Web programu Outlook. W tym scenariuszu podczas próby otwarcia lub podglądu niektóre wiadomości w aplikacji sieci Web programu Outlook, można zauważyć, że program Internet Explorer zajmuje bardzo dużo czasu otwarcia wiadomości.

Przyczyna


Ten problem występuje, gdy zawartości został wklejony z sieci web do wiadomości, który próbujesz Podgląd zawiera wielu niekompletnych @font-face deklaracji.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem na komputerze klienckim, należy zainstalować następującą aktualizację.

Informacje o aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Windows Internet Explorer. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Windows Internet Explorer odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga Ta aktualizacja została uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 2559049 (MS11-057).  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
2559049  MS11-057: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 9 sierpnia 2011