Pulpit się nie ładuje i wyświetla tylko czarne lub niebieskie tło, po zalogowaniu się do komputera z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Dotyczy: Windows 7 StarterWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Objawy


Po zalogowaniu się do komputera z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, mogą wystąpić następujące problemy:
 • Nie ładuje się pulpit. Widać tylko obraz na niebieskim lub czarnym tle.
 • Nie można uruchomić Eksploratora Windows, i ie można uzyskać dostępu do danych.
 • W poradach dymkowych obszaru powiadomień jest wyświetlany następujący komunikat:
Nie można nawiązać połączenia z usługą systemu windows. System Windows nie może połączyć się usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych. Ten problem uniemożliwia ograniczonym użytkownikom zalogowanie się do systemu. Jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi możesz przejrzeć dziennik zdarzeń systemowych w celu uzyskania szczegółowych informacji dlaczego usługa nie odpowiada.

Gdy występuje ten problem, podczas uruchamiania systemu ulega awarii usługa hosta, która zawiera następujące usługi:
 • Propagacja certyfikatu
 • Protokół uwierzytelniania rozszerzonego
 • Zasady grupy klientów
 • IKE i AuthIP moduły obsługi kluczy IPsec
 • Pomoc IP
 • Serwer
 • Harmonogram klas multimediów
 • Usługa profilów użytkowników
 • Harmonogram zadań
 • Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych
 • Wykrywanie sprzętu powłoki
 • Motywy
 • Instrumentacja zarządzania Windows
Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu na komputerze niektórych aplikacji, na przykład Microsoft Application Virtualization Client.

Uwaga Musisz ponownie uruchomić komputer raz lub kilka razy aby pozbyć się tego problemu.

Przyczyna


Ten problem występuje po dodaniu nowego dysku do systemu podczas gdy nadal są uruchamiane usługi działające w tle. Najbardziej typowym przykładem tego jest Microsoft Application Virtualization Client. Po uruchomieniu tej usługi, tworzy się dysk wirtualny. Gdy ten dysk jest tworzony podczas uruchamiania systemu, może wystąpić awaria usługi serwera procesu hosta usług udostępnionych. Ten proces zawiera inne usługi, które są ważne dla kończenia logowania użytkownika. Gdy usługi te uległy awarii podczas uruchamiania, zamiast pulpitu użytkownika jest wyświetlany w tle niebieski lub czarny obraz.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 
976932 informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Wersja Produkt SR_Level Składnik usługi
  6.1.760
  0.
  16 xxx
  Windows 7 i Windows Server 2008 R2 RTM GDR
  6.1.760
  0.
  21 xxx
  Windows 7 i Windows Server 2008 R2 RTM LDR
  6.1.760
  1.
  17 xxx
  Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 GDR
  6.1.760
  1.
  21 xxx
  Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki z wykazu zabezpieczeń (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina Platforma
Smbserver-ppdlic.xrm-ms Nie dotyczy 3.229 17-Aug-2011 04:44 Nie dotyczy
Srvsvc.dll 6.1.7600.21030 168,960 17-Aug-2011 04:28 x86
Sscore.dll 6.1.7600.16385 9,728 14-Jul-2009 01:16 x86
Smbserver-ppdlic.xrm-ms Nie dotyczy 3.229 17-Aug-2011 06:16 Nie dotyczy
Srvsvc.dll 6.1.7601.21792 168,960 17-Aug-2011 06:04 x86
Sscore.dll 6.1.7601.17514 9,728 20-Nov-2010 12:21 x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina Platforma
Smbserver-ppdlic.xrm-ms Nie dotyczy 3.229 17-Aug-2011 06:04 Nie dotyczy
Srvsvc.dll 6.1.7600.21030 236,544 17-Aug-2011 05:52 x64
Sscore.dll 6.1.7600.16385 13,312 14-Jul-2009 01:41 x64
Smbserver-ppdlic.xrm-ms Nie dotyczy 3.229 17-Aug-2011 06:32 Nie dotyczy
Srvsvc.dll 6.1.7601.21792 236,544 17-Aug-2011 06:17 x64
Sscore.dll 6.1.7601.17514 13,312 20-Nov-2010 13:27 x64
Sscore.dll 6.1.7600.21030 9,728 17-Aug-2011 04:28 x86
Sscore.dll 6.1.7601.21792 9,728 17-Aug-2011 06:04 x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x86
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2342
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_0441256e3f4b4496dcf614af002b7a59_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_997f68c804631e97.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku697
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8c7d7ab40e1b04e59f8b11e350dcc6d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_e30dc8b7dc50866e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku697
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_f985cbb16528cd69.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku51,224
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:42
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_fb2d71a1627de067.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku54,097
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:42
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuAmd64_1075ca483d205df4628eec7b575de0d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_fce8c3ef03419dd4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 044
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fa32fbd87643b7475c75a8d3a4e96bdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_94f1425210e01b9e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 044
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_55a467351d863e9f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku51,228
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_574c0d251adb519d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku54,101
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,780
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)17:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_5ff9118751e7009a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku43,342
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)04:50
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_61a0b7774f3c1398.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku46,215
Data (UTC)17-Aug-2011
Godzina (UTC)06:24
PlatformaNie dotyczy