Opis pakietu poprawek programu Groove Server 2010 (Ems-x-none.msp, xx-Emsmui-xx.msp): 25 października 2011

Dotyczy: Groove Server 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy Microsoft Groove Server 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 25 października 2011.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

  • Gdy kwerenda jest wykonywana dla użytkowników, którzy są przypisani do serwera programu Groove Manager, kontroler domeny usługi Active Directory zwraca wyniki wyszukiwania niekompletne i nie wskazuje, że wystąpił błąd.
  • Gdy konta użytkowników są wyłączone i ponownie włączone w usłudze Active Directory, użytkownicy, którzy korzystają z tych kont nie może komunikować się z serwerem programu Groove Relay.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


Pobieranie informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Grooveserver2010-kb2596550-fullfile-x64-glb.exe14.0.6112.50006,483,63218-Oct-118:26
Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ems-x-none.mspNie dotyczy4,753,40817-Oct-1121:45
Emsmui-de-de.mspNie dotyczy9,21617-Oct-1121:44
Emsmui-en-us.mspNie dotyczy9,21617-Oct-1121:44
Emsmui-es-es.mspNie dotyczy9,21617-Oct-1121:44
Emsmui-fr-fr.mspNie dotyczy33,79217-Oct-1121:45
Emsmui-it-it.mspNie dotyczy9,21617-Oct-1121:44
Emsmui-ja-jp.mspNie dotyczy9,21617-Oct-1121:45
Emsmui-pt-br.mspNie dotyczy9,21617-Oct-1121:45
Emsmui-ru-ru.mspNie dotyczy68,09617-Oct-1121:45
Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Informacje o plikach EMS-x-none.msp
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14429-Aug-1113:43x64
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60029-Aug-1113:44x64

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft