Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (x 86 graficzna x-none.msp, x64 graficzna x-none.msp): 13 grudnia 2011

Dotyczy: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problem pakietu Microsoft Office 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek pakietu Office 2010 z dnia 13 grudnia 2011.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Po wklejeniu do prezentacji programu PowerPoint 2010 wykresu XY (punktowego) jako obrazu Enhanced Metafile (EMF), rozmiar pliku prezentacji jest większy niż oczekiwano.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć pakiet Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2510690 lista wszystkich pakietów Office 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z tej poprawki, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x86

Pobieranie informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Office2010-kb2597065-fullfile-x86-glb.exe14.0.6114.50002,028,24019-Nov-1110:30
Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Gfx-x-none.mspNie dotyczy1,106,94418-Nov-1122:41
Graficzna x-none.msp informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Gfx.dll14.0.6114.50001,750,30418-Nov-1113:10
x64

Pobieranie informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Office2010-kb2597065-fullfile-x64-glb.exe14.0.6114.50002,211,76819-Nov-1111:07
Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Gfx-x-none.mspNie dotyczy1,255,93618-Nov-1122:54
Graficzna x-none.msp informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Gfx.dll14.0.6114.50002,544,92818-Nov-1113:10

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft