Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x64 program Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): 28 lutego 2012

Dotyczy: PowerPoint 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy programu Microsoft PowerPoint 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 28 lutego 2012.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek


  • Załóżmy, że prezentacji programu PowerPoint, który zawiera łącze do obiektu OLE w programie PowerPoint 2010. Po przerwaniu łącza w widoku sortowania suwak, program PowerPoint 2010 ulega awarii.
  • Po zapisaniu prezentacji programu PowerPoint jako plik Windows Media Video (.wmv), atrybut pliku ustawiono na niepoprawnie. W takiej sytuacji plik .wmv nie mogą być replikowane przez Distributed File System replikacji (DFSR).
  • Załóżmy, że domyślne ustawienia stylu tekstu są zmieniane w prezentacji programu PowerPoint 2003. Podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2010, a następnie Powiel symbol zastępczy, niektóre z oryginalnych domyślnych ustawień stylu tekstu są stosowane do zduplikowanych zastępczy nieoczekiwanie.
  • Załóżmy, że zestaw cienia 17 lub cienia 18 jako format domyślny dla kształtów w programie PowerPoint 2003. Gdy obraz mapy bitowej lub obiekt ze Schowka można wkleić do prezentacji w programie PowerPoint 2010, domyślny format dla kształtów, które można ustawić w programie PowerPoint 2003 jest stosowany nieoczekiwanie obraz mapy bitowej lub obiekt. Ponadto po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint 2003, obraz mapy bitowej lub obiekt nie jest wyświetlany.
  • Podczas próby użycia kodu języka VBA do dostępu do elementu grupy, która zawiera wiele kształtów OLE w programie PowerPoint 2010, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
    Błąd wykonania "424":

    Wymagany jest obiekt

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć pakiet Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2460049 Opis dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86
Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Office2010-kb2597145-fullfile-x86-glb.exe14.0.6117.500038,000,5689-Feb-1221:34

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Powerpoint-x-none.mspNie dotyczy101,142,52809-Feb-201208:54
Pptview-x-none.mspNie dotyczy8,907,26409-Feb-201208:54

Informacje o programie PowerPoint-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Powerpnt.exe14.0.6009.10002,162,02429-Aug-1113:36x86
Ppcore.dll14.0.6117.50009,723,1769-Feb-122:39x86
Pptico.exe14.0.6009.10003,792,7361-Sep-1116:35x86
x64

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Office2010-kb2597145-fullfile-x64-glb.exe14.0.6117.500028,089,7129-Feb-1219:17
Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Powerpoint-x-none.mspNie dotyczy87,149,5689-Feb-128:55
Informacje o programie PowerPoint-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Powerpnt.exe14.0.6009.10002,163,56029-Aug-1113:36x64
Ppcore.dll14.0.6117.500015,641,3849-Feb-122:42x64
Pptico.exe14.0.6009.10003,792,7361-Sep-1116:35x86

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft