JAK: Ręczne włączanie/wyłączanie buforowania zapisu na dysku

Streszczenie

Niektóre programy innych firm wymagają włączenia lub wyłączenia buforowania zapisu na dysku. Ponadto włączenie buforowania zapisu na dysku może zwiększyć wydajność systemu operacyjnego. W tym artykule opisano, jak włączyć lub wyłączyć buforowanie zapisu na dysku.


powrót do początku

Włączanie lub wyłączanie buforowania zapisu na dysku

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij
  znak plus(+) obok gałęzi
  Stacje dysków, aby ją rozwinąć.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy stację, na której chcesz włączyć lub wyłączyć buforowanie zapisu na dysku, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 6. Kliknij kartę
  Właściwości dysku.
 7. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru
  Bufor zapisu włączony.
 8. Kliknij przycisk OK.
UWAGA: Włączenie buforowania zapisu generuje następujące ostrzeżenie (jest to zachowanie normalne):
Po włączeniu buforu zapisu, w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu, uszkodzenia urządzenia lub systemu i gdy system nie zostanie poprawnie zamknięty, może wystąpić uszkodzenie systemu i/lub utrata danych.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 259716 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia