Opis aktualizacji z edytorem IME 2010:10 lipca 2012 r.

Dotyczy: Office 2010

WPROWADZENIE


Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla edytora IME firmy Microsoft 2010. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące wersji 32-bitowych i 64-bitowych edytora IME Method Editor 2010. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

Rozwiązanie


Szczegóły dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera plik, którego wersja wymieniona w poniższej tabeli:procesor x86
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Date Okresie
Imeloc2010-kb2598241-fullfile-x86-glb.exe 14.0.6120.5004 22 328 944 29-May-12 23:04
Informacje dotyczące pliku
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Date Okresie
Ime-ja-jp.msp Nie dotyczy 9 232 896 22-May-12 17:28
Ime-ko-kr.msp Nie dotyczy 2 291 712 22-May-12 17:28
Ime-zh-cn.msp Nie dotyczy 5 081 088 22-May-12 17:28
Ime-zh-tw.msp Nie dotyczy 4 471 296 22-May-12 17:28
x64
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Date Okresie
Imeloc2010-kb2598241-fullfile-x64-glb.exe 14.0.6120.5004 22 328 800 29-May-12 23:04
Informacje dotyczące pliku
Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Date Okresie
Ime-ja-jp.msp Nie dotyczy 9 232 896 22-May-12 17:17
Ime-ko-kr.msp Nie dotyczy 2 291 712 22-May-12 17:17
Ime-zh-cn.msp Nie dotyczy 5 081 088 22-May-12 17:17
Ime-zh-tw.msp Nie dotyczy 4 471 296 22-May-12 17:17

Jak odinstalować tę aktualizację

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć szczegółowe informacje
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz Appwiz. cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W zależności od używanego systemu operacyjnego Użyj jednej z następujących procedur:
  • Windows 7 i Windows Vista
   1. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
   2. Na liście aktualizacji wybierz pozycję Aktualizuj 2598241, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.
  • Windows XP
   1. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż aktualizacje .
   2. Na liście aktualizacji wybierz pozycję Aktualizuj 2598241, a następnie kliknij pozycję Usuń.