Opis aktualizacji pakietu Office 2010:10 września 2013

Dotyczy: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

WPROWADZENIE


Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2010. Ta aktualizacja zawiera najnowszą poprawkę dla 32-bitowej wersji pakietu Office 2010. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

 • Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Konfigurowanie filtru niestandardowego dla nagłówka kolumny w widoku arkusza danych. Nagłówek kolumny znajduje się na liście w witrynie programu SharePoint Server 2010.
  • Przełączasz się do widoku standardowego, a następnie wrócisz do widoku arkusza danych.
  • Próbujesz skonfigurować inny filtr niestandardowy.
  W tym scenariuszu pola rozwijane nie są wyświetlane w filtrze niestandardowym
 • Po uaktualnieniu z systemu Windows 8 do systemu Windows 8,1 w wersji Preview nie można zainstalować aplikacji pakietu Office 2010 dla pakietu Office Starter i technologii Szybka instalacja.

Więcej informacji


Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

 • Klienci mogli wielokrotnie oferować tę aktualizację, mimo że została już zainstalowana.Uwaga Ten problem rozwiązano w wyniku zmiany wykrycia z 13 września 2013 r. Ta zmiana nie wpłynie na zaktualizowane pliki. Zmiana ta ma wpływ tylko na sposób oferowania aktualizacji klientom. Klienci, którzy pomyślnie zainstalowali aktualizację, nie muszą podejmować żadnych działań.

Rozwiązanie


Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.Informacje dotyczące ponownego uruchamianiaPo zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: