MS12-029: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2003: 8 maja 2012


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-029. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, należy odwiedzić jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: 

Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej związanej z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Często zadawane pytania


  • Czy ta aktualizacja zawiera jakieś zmiany funkcjonalności związane z zabezpieczeniami?
    Tak. Aktualizacje zabezpieczeń MS12-029 dla programu Microsoft Office Word 2003 z dodatkiem Service Pack 3 (2598332 ) zawierają aktualizacje architektury dla dodatku Walidacja plików pakietu Office. Te aktualizacje architektury programu Microsoft Word dla dodatku Walidacja plików pakietu Office były wcześniej dostępne tylko w ramach aktualizacji dla programu Word 2003 (2464603 ).


    Aby uzyskać więcej informacji o dodatku Walidacja plików pakietu Office, zobacz dokument Microsoft Security Advisory 2501584 i artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2501584 .
  • Używam programu Word 2003 z dodatkiem Service Pack 3. Dlaczego przy otwieraniu pliku pojawia się monit dodatku Walidacja plików pakietu Office?
    Po zastosowaniu aktualizacji MS12-029 funkcja dodatku Walidacja plików pakietu Office w programie Word może być włączona. Takie działanie może wystąpić, jeśli wcześniej zainstalowano dodatek Walidacja plików pakietu Microsoft Office (2501584 ), ale nie zastosowano aktualizacji architektury programu Microsoft Word dla dodatku Walidacja plików pakietu Office. W tej sytuacji, ponieważ aktualizacja MS12-029 zawiera aktualizacje architektury programu Word i wcześniej zainstalowano dodatek Walidacja plików pakietu Office, w programie Word jest włączony dodatek Walidacja plików pakietu Office.

    Dodatek Walidacja plików pakietu Office można wyłączyć, ustawiając klucz rejestru zapobiegający sprawdzaniu plików przez tę funkcję. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć walidację plików pakietu Office, zobacz: Walidacja plików pakietu Office dla pakietów Office 2003 i Office 2007.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
2344911  MS10-079: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2003: 12 października 2010

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Po usunięciu tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku z programem Word 2003. Dodatkowo opcji odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może nie być w Panelu sterowania po wybraniu elementu Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
W przypadku programu Word 2003
File NameFile VersionFile SizeDateTime
Winword.exe11.0.834512,319,50415-Jan-201216:10