Opis pakietu poprawek programu Outlook 2010 (Osc-x-none.msp): 26 czerwca 2012

Dotyczy: Microsoft Outlook 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problem, który został rozwiązany w pakiecie poprawek programu Microsoft Outlook 2010 z dnia 26 czerwca 2012.

WPROWADZENIE


Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

Załóżmy, że możesz zmienić niektóre pola numer telefonu w globalnej liście adresowej (GAL), a następnie odwrócić zmiany dokonane. Podczas synchronizacji zmian GAL z lokalnym kontaktów za pomocą GalSync, wprowadzone zmiany nie jest wycofane lokalnym kontaktów.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć zainstalowany dodatek SP1 dla pakietu Office 2010 lub pakiet Office 2010. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2510690 lista wszystkich pakietów Office 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86
Pobieranie informacji


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows


OSC-x-none.msp informacjix64
Pobieranie informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Osc2010-kb2598377-fullfile-x64-glb.exe14.0.6123.50002,692,43214-Jun-125:40


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Osc-x-none.mspNie dotyczy1,870,84812-Jun-1223:19

Osc-x-none.msp information

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Socialconnector.dll14.0.6123.50003,300,4808-Jun-1212:55
Socialprovider.dll14.0.6116.500038,75217-Jan-1223:54

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft