Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (pliku Ifswfe-x-none.msp): 26 czerwca 2012

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek Microsoft SharePoint Server 2010 z dnia 26 czerwca 2012.

WPROWADZENIE


  • Załączniki nie są usuwane z elementów listy na formularzu listy jest dostosowany za pomocą programu Microsoft InfoPath Designer 2010.
  • Załóżmy, że Publikowanie formularza programu InfoPath, a utworzenie strony .aspx zawierająca formant XmlFormView , który wyświetla formularz. Dodatkowo założono, że dodać przycisk, który powoduje odświeżenie strony do strony .aspx, a także dodawać kod zarządzany do strony .aspx. Po kliknięciu przycisku, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
    Niektóre z ostatnio wykonanych czynności edycyjnych w formularzu mogą zostać utracone.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Przed zastosowaniem poprawki opisane w tym artykule, należy zastosować pakiet poprawek, opisaną w artykule 2596998 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB). Dodatkowo należy wyczyścić pamięć podręczną w programie Windows Internet Explorer.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat artykuł KB 2596998 kliknij numer następującego artykułu:
2596998 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 13 grudnia 2011

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ten pakiet poprawek nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet poprawek zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu, który wymienione w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x64


Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Officeserver2010-kb2598380-fullfile-x64-glb.exe14.0.6123.50004,734,48812-Jun-128:52

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ifswfe-x-none.mspNie dotyczy4,590,59211-Jun-1221:01


Ifswfe-x-none.msp information
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Htmlchkr.dll14.0.6123.50001,197,6968-Jun-1212:17
Microsoft.office.infopath.server.administration.commandline.dll14.0.6123.500012,9046-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.dll14.0.6123.50002,972,2646-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.host.dll14.0.6123.500015,4646-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.intl.dll14.0.6123.5000199,2726-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.pages.dll14.0.6123.500047,7206-Jun-125:07


Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft