Informacje o usługach automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft i o platformie diagnostycznej pomocy technicznej

Streszczenie

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące usług automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft (MATS, Microsoft Automated Troubleshooting Services) i platformy diagnostycznej pomocy technicznej (SDP, Support Diagnostics Platform). Pomoc techniczna firmy Microsoft używa usług MATS do zbierania informacji diagnostycznych z komputera z systemem Windows na potrzeby analizowania zgromadzonych danych związanych ze znanymi głównymi przyczynami problemów i ustalania właściwych rozwiązań wszelkich znalezionych problemów. Zebrane informacje mogą też być używane do automatycznego wykonywania typowych zadań rozwiązywania problemów bądź do automatycznego rozwiązywania znanych problemów na komputerze użytkownika. Wyniki danych zebranych na komputerze użytkownika mogą zostać przekazane do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Informacje o rozwiązywaniu problemów można znaleźć w sekcji rozwiązywania problemów w tym dokumencie.

Więcej informacji

P1. Jak uruchomić pakiety diagnostyczne?
P2. Jak uruchomić diagnostykę SDP na komputerze bez połączenia internetowego?
P3. Czy usługi MATS i diagnostyka SDP mogą zmienić konfigurację systemu?
P4. W jakich systemach operacyjnych można uruchamiać pakiety diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft?
P5. Czy są jakieś nieobsługiwane środowiska instalacji, w których nie można uruchamiać pakietów diagnostycznych?
P6. Czy są jakieś wymagania wstępne związane z uruchamianiem pakietu diagnostycznego?
P7. Co zrobić, jeśli na komputerze do poddania diagnostyce nie można zainstalować programu PowerShell?
P8. Jakie składniki i pliki pozostają na komputerze po przekazaniu przez usługi MATS plików do firmy Microsoft?
P9. Czy pakiety diagnostyczne mogą zmienić zasady wykonywania programu PowerShell?
P10. Jak uruchomić pakiet diagnostyczny w instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R2?
P11. Dlaczego podczas uruchamiania niektórych pakietów diagnostycznych pojawia się okno „Trwa odświeżanie informacji o systemie...”?
P12. Jak uruchomić diagnostykę na komputerze z systemem Windows Server z włączoną konfiguracją zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer?
P13. Jakie adresy URL muszą być skonfigurowane w zaporze lub na serwerze proxy, aby można było uruchomić pakiet diagnostyczny?
P14. Jak wybrać komputery do poddania diagnostyce w bardzo złożonym środowisku?
P15. Jak pomoc techniczna firmy Microsoft wykorzystuje informacje przekazane przez pakiet diagnostyczny?

RP1. Przy próbie uruchomienia diagnostyki opcja Ten komputer jest wyłączona i nie można uruchomić diagnostyki
RP2. Uruchomienie pakietu diagnostycznego skutkuje komunikatem o błędzie „Nie można pobrać niezbędnych składników z serwera. Spróbuj ponownie później” i zamknięciem aplikacji
RP3. Próba przesłania plików do pomocy technicznej firmy Microsoft skutkuje komunikatem o błędzie: „Aplikacja nie może skontaktować się z serwerem diagnostyki. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, i spróbuj ponownie”
RP4. Uruchomienie przenośnego pakietu diagnostycznego (Portable_Diagnostic.exe) skutkuje komunikatem o błędzie „Ta aplikacja nie jest obsługiwana w tym systemie operacyjnym” lub „To narzędzie diagnostyczne nie obsługuje konfiguracji tego komputera” i zamknięciem aplikacji
RP5. Uruchomienie diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „To narzędzie do rozwiązywania problemów nie nadaje się dla tego komputera” (błąd 0x80005005) lub „To narzędzie do rozwiązywania problemów nie nadaje się dla tego systemu” i zamknięciem aplikacji
RP6. Próba uruchomienia diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „Niestety, klucz dostępu tego narzędzia diagnostycznego jest nieaktualny lub wygasł” i nie można uruchomić diagnostyki
RP7. Uruchomienie diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „Niestety, program napotkał błąd w trakcie próby skontaktowania się z serwerem. Spróbuj ponownie później. [Kod 80072EE7]”
RP8. Uruchomienie diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „Pliki wyników są za duże, aby wysłać je do firmy Microsoft...”
RP9. Uruchomienie diagnostyki na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 skutkuje komunikatem o błędzie „Nie można znaleźć wersji środowiska uruchomieniowego potrzebnej do uruchomienia tej aplikacji”
RP10. Po kliknięciu przycisku Uruchom w celu uruchomienia diagnostyki na komputerze z systemem Windows Server jest zwracany komunikat o błędzie „Bieżące ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na pobranie tego pliku” i diagnostyka nie zostaje uruchomiona
RP11. Po kliknięciu przycisku Uruchom w celu uruchomienia diagnostyki na komputerze z systemem Windows Server dostępne są tylko opcje Zapisz i Anuluj
RP12. Po kliknięciu przycisku Uruchom w celu uruchomienia diagnostyki jest zwracany komunikat o błędzie „Niestety wystąpił błąd: pliki cookie nie są włączone w przeglądarce lub zostały usunięte”

P1. Jak uruchomić pakiety diagnostyczne?

 • Na komputerach z połączeniem internetowym:
  1. Kliknij adres URL udostępniony Ci przez firmę Microsoft lub skopiuj go i wklej na pasku adresu przeglądarki sieci Web.
  2. Po załadowaniu pakietu kliknij duży przycisk Uruchom wyświetlony na stronie, a po wyświetleniu okna dialogowego z pytaniem o to, czy plik ma zostać uruchomiony, czy zapisany, wybierz pozycję Uruchom (lub Otwórz).
  3. Może zostać wyświetlone okno dialogowe funkcji Kontrola konta użytkownika z pytaniem o to, czy zezwolić usługom MATS na wprowadzanie zmian na komputerze. Kliknij przycisk Tak.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić diagnostykę, a następnie przekazać wygenerowane przez nią dane.
 • Na komputerach bez połączenia internetowego: zobacz odpowiedź na pytanie P2 w tej sekcji.

P2. Jak uruchomić diagnostykę SDP na komputerze bez połączenia internetowego?

 1. Na komputerze z połączeniem internetowym:
  1. Kliknij adres URL udostępniony Ci przez firmę Microsoft lub wklej go na pasku adresu przeglądarki sieci Web.
  2. Po załadowaniu pakietu kliknij duży przycisk Uruchom, a po wyświetleniu okna dialogowego z pytaniem o to, czy plik ma zostać uruchomiony, czy zapisany, wybierz pozycję Uruchom (lub Otwórz).
  3. Może zostać wyświetlone okno dialogowe funkcji Kontrola konta użytkownika z pytaniem o to, czy zezwolić usługom MATS na wprowadzanie zmian na komputerze. Kliknij przycisk Tak.
  4. Po uruchomieniu usług MATS kliknij przycisk Zaakceptuj.
  5. Wybierz pozycję Inny komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   Uwaga Jeśli na komputerze docelowym zainstalowano już program PowerShell lub jest to komputer z systemem Windows 7 bądź Windows Server 2008 R2, można kliknąć pole wyboru Na komputerze jest już zainstalowany program Windows PowerShell.
  6. Kliknij przycisk Rozpocznij.
  7. Zapisz narzędzie diagnostyczne na dysku USB lub w udziale sieciowym. Zostanie wygenerowany plik o nazwie Portable_Diagnostic.exe.
 2. Na komputerze do poddania diagnostyce:
  1. Uruchom plik Portable_Diagnostic.exe (wygenerowany na komputerze z połączeniem internetowym). Zostanie uruchomiona diagnostyka.
  2. Kliknij przycisk Zaakceptuj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić diagnostykę.
  3. Po zakończeniu diagnostyki pojawi się monit o przejrzenie i zapisanie wyników do przekazania. Zapisz wyniki diagnostyki na dysku USB lub w udziale sieciowym. W lokalizacji wybranej do zapisania wyników zostanie utworzony podfolder o nazwie rozpoczynającej się od ciągu podobnego do „Wyniki do przekazania” (lub „Upload Results”).
 3. Na komputerze z połączeniem internetowym:
  1. Odszukaj zapisane wyniki w folderze wyników do przekazania (z punktu 2c wcześniej w tym artykule) i uruchom plik exe wyników do przekazania (Upload_results.exe).
  2. Kliknij przycisk Wyślij, aby przekazać wyniki do pomocy technicznej firmy Microsoft.

P3. Czy usługi MATS i diagnostyka SDP mogą zmienić konfigurację systemu?

Tak, usługi MATS i diagnostyka SDP mogą zmienić konfigurację komputera. Diagnostyka może na przykład włączyć rejestrowanie związane z debugowaniem, a następnie zwrócić się do użytkownika o odtworzenie występującego problemu. W niektórych przypadkach takie rejestrowanie może pozostać włączone i obsługiwane do czasu, aż pakiet diagnostyczny przekaże informacje związane z rozwiązywaniem problemu do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Usługi MATS mogą też instalować pakiety wykonawcze, takie jak program PowerShell, aby uruchamiać pakiety diagnostyczne. Nie wszystkie zmiany konfiguracji wprowadzone przez usługi MATS są cofane po zakończeniu działania pakietu diagnostycznego. W szczególności w razie zainstalowania programu PowerShell nie jest on automatycznie usuwany z komputera.

Ponadto niektóre narzędzia diagnostyczne wykrywają konkretne problemy. Jeśli narzędzie diagnostyczne może automatycznie znaleźć i wykryć problemy, udostępnia użytkownikowi opcję zastosowania poprawek. W razie decyzji o zastosowaniu poprawek zmiany wprowadzone przez daną poprawkę pozostaną zastosowane po zakończeniu działania narzędzia diagnostycznego.

P4. W jakich systemach operacyjnych można uruchamiać pakiety diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft?

 • Windows XP (x86 i x64)
 • Windows Server 2003 (x86 i x64)
 • Windows Vista (x86 i x64)
 • Windows Server 2008 (x86 i x64)
 • Windows 7 (x86 i x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)

P5. Czy są jakieś nieobsługiwane środowiska instalacji, w których nie można uruchamiać pakietów diagnostycznych?

Nowszych pakietów diagnostycznych nie można uruchamiać na komputerach:
 • Z procesorami Itanium (IA-64)
 • Z opcją instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 (nie R2)
Jeśli na komputerze docelowym istnieje któreś z tych środowisk, niekiedy można na nim uruchomić starszy pakiet diagnostyczny z ograniczoną funkcjonalnością, jeśli jest dostępny. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedzi na pytanie P7.

Jeśli na stronie diagnostyki w sieci Web nie udostępniono pakietu z ograniczoną funkcjonalnością, można poprosić inżyniera pomocy technicznej o pakiet diagnostyczny z ograniczoną funkcjonalnością zgodny z procesorem Itanium (IA-64) lub opcją instalacji Server Core systemu Windows Server 2008.

P6. Czy są jakieś wymagania wstępne związane z uruchamianiem pakietu diagnostycznego?

Wymagania wstępne związane z uruchamianiem pakietów diagnostycznych zależą od systemu operacyjnego komputera docelowego. Narzędzie diagnostyczne automatycznie sprawdza, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, i jeśli odpowiednie składniki są już zainstalowane, uruchamia je, a jeśli nie ma ich jeszcze na komputerze, monituje o ich zainstalowanie.

Uwaga Niektóre pakiety diagnostyczne wymagają też programu PowerShell 2.0, którego usługi MATS nie instalują automatycznie. Program PowerShell 2.0 można pobrać za pomocą łączy podanych w tym artykule. Pakiet diagnostyczny może też mieć inne wymagania wstępne związane z konkretną procedurą rozwiązywania problemów. Na przykład pakiet diagnostyczny zaprojektowany do rozwiązywania problemów ze składnikami programu Exchange Server może wymagać, aby na komputerze był zainstalowany program Exchange Server.

Minimalne wymagania dotyczące uruchamiania diagnostyki w następujących systemach operacyjnych

Windows XP i Windows Server 2003
 • Windows XP (wersja 32-bitowa): wymagany jest dodatek Service Pack 3 lub nowszy
 • Windows XP (wersja 64-bitowa) i Windows Server 2003: wymagany jest dodatek Service Pack 2 lub nowszy
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0 lub nowsza wersja
 • Windows PowerShell 1.0 lub 2.0 (program Windows PowerShell 2.0 jest składnikiem programu Windows Management Framework)

  Uwaga Narzędzie diagnostyczne automatycznie zainstaluje program PowerShell 1.0. Jeśli jednak potrzebna będzie wersja 2.0, trzeba ją zainstalować ręcznie.
Windows Vista i Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 lub 2.0 (program Windows PowerShell 2.0 jest składnikiem programu Windows Management Framework)

  UwagaNarzędzie diagnostyczne automatycznie zainstaluje program PowerShell 1.0. Jeśli jednak potrzebna będzie wersja 2.0, trzeba ją zainstalować ręcznie.
Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Wszystkie minimalne wymagania są spełnione.
Windows 8 Consumer Preview i Windows Server 2012 Beta
 • .NET Framework 3.5.1.

  Uwaga System Windows 8 Consumer Preview monituje o automatyczne zainstalowanie programu .NET Framework 3.5.1 przy pierwszym uruchomieniu pakietu diagnostycznego. W tym przypadku system Windows 8Consumer Preview może połączyć się z witryną Windows Update w celu pobrania i zainstalowania programu .NET Framework 3.5.1.

Lokalizacje pobierania składników w celu spełnienia minimalnych wymagań

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Zwykle w przypadku instalowania składników z listy minimalnych wymagań ponowne uruchomienie nie jest wymagane. Jednak w niektórych sytuacjach ponowne uruchomienie komputera jest niezbędne. Na przykład gdy na komputerze jest zainstalowany program PowerShell 1.0 i trzeba go uaktualnić do wersji PowerShell 2.0 albo gdy na komputerze zainstalowano ostatnio aktualizację i w związku z tym trwa oczekiwanie na ponowne uruchomienie.

P7. Co zrobić, jeśli na komputerze do poddania diagnostyce nie można zainstalować programu PowerShell?

Jeśli na komputerze docelowym działa system Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub Windows Server 2008 i nie można zainstalować programu PowerShell, niekiedy można uruchomić pakiet diagnostyczny w wersji z ograniczoną funkcjonalnością. Jednak nie w przypadku wszystkich narzędzi diagnostycznych istnieją odpowiadające im pakiety z ograniczoną funkcjonalnością. Ponadto pakiety z ograniczoną funkcjonalnością nie zawsze zbierają pełny zestaw danych w porównaniu do pakietów standardowych (niekiedy zbierają tylko podzestaw).

Aby ustalić, czy można uruchomić pakiet z ograniczoną funkcjonalnością, który nie wymaga instalowania składników z listy minimalnych wymagań (z odpowiedzi na pytanie P6), należy otworzyć adres URL podany przez firmę Microsoft w wiadomości e-mail i rozwinąć sekcję z opisem dodatkowych metod uruchamiania pakietu diagnostycznego. Jeśli znajduje się w niej blok tekstu z nagłówkiem „W systemie Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub Windows Server 2008”, oznacza to, że na komputerze można uruchomić pakiet w wersji z ograniczoną funkcjonalnością. W takim przypadku można rozwinąć tę sekcję i kliknąć łącze Uruchom diagnostykę (albo: Run diagnostic). W następującym artykule można znaleźć więcej informacji o uruchamianiu pakietów z ograniczoną funkcjonalnością:

P8. Jakie składniki i pliki pozostają na komputerze po przekazaniu przez usługi MATS plików do firmy Microsoft?

Jak wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie P3, niektóre ustawienia i składniki wykonawcze mogą pozostać na komputerze. Jeśli na przykład w trakcie wykonywania pakietu diagnostycznego zainstalowano program PowerShell, pozostanie on na komputerze.

W trakcie zbierania danych informacje diagnostyczne usług MATS są tymczasowo przechowywane w folderze %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (zmienna GUID to generowany losowo identyfikator GUID odpowiadający unikatowemu wystąpieniu wykonania diagnostyki), %TEMP%\msdtadmin lub %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Po zakończeniu działania pakietu diagnostycznego te foldery są usuwane.

P9. Czy pakiety diagnostyczne mogą zmienić zasady wykonywania programu PowerShell?

Większość pakietów diagnostycznych nie zmienia zasad wykonywania programu PowerShell. Jednak niektóre pakiety diagnostyczne, które zbierają informacje z komputerów zdalnych, mogą tymczasowo zmieniać zasady wykonywania programu PowerShell na typu RemoteSigned.

Przed zakończeniem zbierania informacji pakiet diagnostyczny przywraca oryginalną konfigurację zasad. Jednak w razie anulowania działania pakietu diagnostycznego, zanim samodzielnie zakończy on swoje działanie, zasady mogą pozostać z ustawieniem RemoteSigned.

P10. Jak uruchomić pakiet diagnostyczny w instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R2?

Instalacja Server Core systemu Windows Server 2008 R2 nie obsługuje uruchamiania pakietów diagnostycznych bezpośrednio na komputerze. Aby poddać diagnostyce komputer z instalacją Server Core systemu Windows Server 2008 R2, należy skontaktować się z inżynierem pomocy technicznej i uzyskać od niego kod dostępu, aby móc uruchomić specjalny pakiet diagnostyczny pozwalający zbierać informacje z komputera z instalacją Server Core R2 za pomocą komputera zdalnego.

P11. Dlaczego podczas uruchamiania niektórych pakietów diagnostycznych pojawia się okno „Trwa odświeżanie informacji o systemie...”?

Ten komunikat jest generowany przez narzędzie Informacje o systemie (MSInfo32), gdy zbiera ono informacje o komputerze. Pakiet diagnostyczny zwykle uruchamia narzędzie msinfo32 w tle, wykonując jednocześnie inne zadania diagnostyczne na pierwszym planie, aby przyspieszyć proces zbierania danych. Ten proces jedynie zbiera informacje o systemie. Nie aktualizuje żadnych ustawień na komputerze.

P12. Jak uruchomić diagnostykę na komputerze z systemem Windows Server z włączoną konfiguracją zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer?

Dostępne są dwie opcje:
 1. Wygeneruj przenośny plik wykonywalny na serwerze z wyłączoną konfiguracją zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer lub na komputerze z klienckim systemem operacyjnym, na przykład Windows Vista lub Windows 7. Następnie uruchom przenośny plik wykonywalny na komputerze docelowym. Więcej informacji o generowaniu przenośnego pliku wykonywalnego można znaleźć w odpowiedzi na pytanie P2.
 2. Dodaj następujące witryny do listy zaufanych witryn:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

P13. Jakie adresy URL muszą być skonfigurowane w zaporze lub na serwerze proxy, aby można było uruchomić pakiet diagnostyczny?

W trakcie działania pakietu diagnostycznego uzyskiwany jest dostęp do tych adresów URL:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

P14. Jak wybrać komputery do poddania diagnostyce w bardzo złożonym środowisku?

Jeśli nie wiadomo, na jakich komputerach uruchomić pakiety diagnostyczne, najlepiej omówić to zagadnienie z inżynierem pomocy technicznej firmy Microsoft.

P15. Jak pomoc techniczna firmy Microsoft wykorzystuje informacje przekazane przez pakiet diagnostyczny?

Dane przekazane przez pakiet diagnostyczny są używane do rozwiązywania problemów. Żadne informacje zawarte w tych wynikach nie zostaną ujawnione poza firmą Microsoft, kontrolowanymi przez nią przedstawicielstwami i jej podmiotami stowarzyszonymi bez zgody użytkownika.

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji osobistych użytkowników. Informacje osobiste są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem czy ujawnieniem za pomocą wielu różnych technologii i procedur zabezpieczeń. Zbierane informacje osobiste są na przykład przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w kontrolowanych pomieszczeniach. Wysoce poufne informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu są szyfrowane, na przykład za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o ochronie prywatności użytkowników przez firmę Microsoft, przeczytaj zasady zachowania poufności informacji w trybie online:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemówW tej sekcji omówiono najbardziej typowe problemy, które mogą wystąpić w związku z uruchamianiem pakietów diagnostycznych na komputerze.

RP1. Przy próbie uruchomienia diagnostyki opcja Ten komputer jest wyłączona i nie można uruchomić diagnostyki

Ten problem może wystąpić, gdy uruchamiany pakiet diagnostyczny jest niezgodny z systemem operacyjnym komputera docelowego. Na przykład na komputerze jest zainstalowany system Windows XP, a pakiet diagnostyczny wysłany przez pomoc techniczną firmy Microsoft jest zgodny tylko z systemem Windows 7. W takim przypadku należy zwrócić się do pracownika pomocy technicznej firmy Microsoft o pakiet diagnostyczny zgodny z systemem operacyjnym komputera docelowego.

RP2. Uruchomienie pakietu diagnostycznego skutkuje komunikatem o błędzie „Nie można pobrać niezbędnych składników z serwera. Spróbuj ponownie później” i zamknięciem aplikacji

Ten problem zwykle występuje, gdy komputer nie może skontaktować się z serwerami firmy Microsoft, aby pobrać składniki klienckie pakietu diagnostycznego. Należy upewnić się, że przeglądarka uzyskuje dostęp do witryn wymienionych w odpowiedzi na pytanie P13 (we wcześniejszej części tego artykułu), i skonfigurować usługi WinHTTP (zgodnie z częścią RP3 w dalszej części tego artykułu). Przejście pod adres https://diagnostics.support.microsoft.com powinno spowodować wyświetlenie strony sieci Web z informacją o odmowie dostępu („Access Denied”). Przejście pod adresy https://dcupload.microsoft.com i https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com powinno spowodować wyświetlenie komunikatu tekstowego „Hello from…”.

W ramach obejścia problemu można na innym komputerze połączonym z Internetem wygenerować przenośny pakiet diagnostyczny (według instrukcji w odpowiedzi na pytanie P2) lub zwrócić się do inżyniera pomocy technicznej firmy Microsoft o wygenerowanie i przysłanie przenośnego pliku wykonywalnego, a następnie uruchomić go na komputerze docelowym.

RP3. Próba przesłania plików do pomocy technicznej firmy Microsoft skutkuje komunikatem o błędzie: „Aplikacja nie może skontaktować się z serwerem diagnostyki. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, i spróbuj ponownie”

Ten błąd występuje, gdy komputer, z którego wyniki są przesyłane do pomocy technicznej firmy Microsoft, nie może skontaktować się z serwerami firmy Microsoft lub gdy komunikacja z serwerami jest przerywana bądź upływają jej limity czasu. Jeśli po kliknięciu przycisku Ponów próbę problem nadal występuje, można spróbować go rozwiązać, wykonując następujące czynności:
 1. Upewnij się, że przeglądarka uzyskuje dostęp do witryn wymienionych w odpowiedzi na pytanie P13.
 2. Jeśli można poprawnie uzyskać dostęp do witryn sieci Web diagnostyki pod tymi adresami URL z poziomu przeglądarki, ale nadal nie można przekazać wyników do firmy Microsoft, być może problem jest powiązany z konfiguracją usług WinHTTP (usługi MATS przekazują pliki do pomocy technicznej firmy Microsoft za pomocą usług WinHTTP). Jeśli przeglądarka uzyskuje dostęp do Internetu przez serwer proxy i pomyślnie uzyskuje dostęp do witryn wymienionych w odpowiedzi na pytanie P13, być może trzeba zaimportować konfigurację serwera proxy przeglądarki do usług WinHTTP. W tym celu należy najpierw uruchomić odpowiednie polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

  Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows 8

  Aby zaimportować konfigurację serwera proxy z programu Internet Explorer:
  netsh winhttp import proxy source = ie
  Aby przywrócić domyślną konfigurację usług winhttp:
  netsh winhttp reset proxy

  Windows XP i Windows Server 2003

  Aby zaimportować konfigurację serwera proxy z programu Internet Explorer:
  proxycfg -u
  Aby usunąć serwer proxy z usług winhttp:
  proxycfg –d
 3. Jeśli po wykonaniu wymienionych wcześniej czynności nadal nie możesz przekazać wyników do pomocy technicznej firmy Microsoft, a masz zapisaną kopię pliku CAB wyników, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzgodnić sposób przekazania pliku CAB.
 4. Jeśli kopia wyników nie została zapisana przed rozpoczęciem przesyłania plików, niekiedy możesz ją jeszcze uzyskać, jeśli diagnostyka jest jeszcze uruchomiona. Plik powinien być zapisany w folderze %TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_ lub \Windows\Temp\SDIAG_{GUID} (zmienna GUID to generowany losowo identyfikator odpowiadający wystąpieniu wykonania diagnostyki).

RP4. Uruchomienie przenośnego pakietu diagnostycznego (Portable_Diagnostic.exe) skutkuje komunikatem o błędzie „Ta aplikacja nie jest obsługiwana w tym systemie operacyjnym” lub „To narzędzie diagnostyczne nie obsługuje konfiguracji tego komputera” i zamknięciem aplikacji

Ten problem może wystąpić, gdy uruchamiany przenośny pakiet diagnostyczny jest niezgodny z systemem operacyjnym komputera docelowego. Na przykład na komputerze jest zainstalowany system Windows XP, a pakiet diagnostyczny wysłany przez pomoc techniczną firmy Microsoft jest zgodny tylko z systemem Windows 7. W takim przypadku należy zwrócić się do pracownika pomocy technicznej firmy Microsoft o pakiet diagnostyczny zgodny z systemem operacyjnym komputera docelowego.

RP5. Uruchomienie diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „To narzędzie do rozwiązywania problemów nie nadaje się dla tego komputera” (błąd 0x80005005) lub „To narzędzie do rozwiązywania problemów nie nadaje się dla tego systemu” i zamknięciem aplikacji

Ten problem może wystąpić, gdy uruchamiany pakiet diagnostyczny jest niezgodny z systemem operacyjnym komputera docelowego. Na przykład na komputerze jest zainstalowany system Windows XP, a pakiet diagnostyczny wysłany przez pomoc techniczną firmy Microsoft jest zgodny tylko z systemem Windows 7. W takim przypadku należy zwrócić się do pracownika pomocy technicznej firmy Microsoft o pakiet diagnostyczny zgodny z systemem operacyjnym komputera docelowego.

RP6. Próba uruchomienia diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „Niestety, klucz dostępu tego narzędzia diagnostycznego jest nieaktualny lub wygasł” i nie można uruchomić diagnostyki

Ten błąd może wystąpić, gdy adres URL wysłany przez firmę Microsoft wygasł lub użytkownik osiągnął maksymalną dozwoloną przez wykonanie diagnostyki liczbę operacji przekazywania. W takim przypadku należy zwrócić się do pomocy technicznej firmy Microsoft o przesunięcie daty wygaśnięcia lub o nowy adres URL.

RP7. Uruchomienie diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „Niestety, program napotkał błąd w trakcie próby skontaktowania się z serwerem. Spróbuj ponownie później. [Kod 80072EE7]”

Ten problem zwykle występuje, gdy komputer nie może skontaktować się z serwerami firmy Microsoft, aby pobrać składniki klienckie pakietu diagnostycznego. Należy upewnić się, że przeglądarka uzyskuje dostęp do witryn wymienionych w odpowiedzi na pytanie P13, i skonfigurować usługi WinHTTP (zgodnie z częścią RP3). Przejście pod adres https://diagnostics.support.microsoft.com powinno spowodować wyświetlenie strony sieci Web z informacją o odmowie dostępu („Access Denied”). Przejście pod adresy https://dcupload.microsoft.com i https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com powinno spowodować wyświetlenie komunikatu tekstowego „Hello from…”.

W ramach obejścia problemu można na innym komputerze połączonym z Internetem wygenerować przenośny pakiet diagnostyczny (według instrukcji w odpowiedzi na pytanie P2). Ewentualnie można zwrócić się do inżyniera pomocy technicznej firmy Microsoft o wygenerowanie i przysłanie przenośnego pliku wykonywalnego, a następnie uruchomić go na komputerze docelowym.

RP8. Uruchomienie diagnostyki skutkuje komunikatem o błędzie „Pliki wyników są za duże, aby wysłać je do firmy Microsoft...”

Ten błąd występuje, gdy rozmiar pliku skompresowanego z danymi zebranymi w ramach diagnostyki przekracza 2 Gb. Plik CAB z wynikami diagnostyki może zostać wygenerowany i przekazany automatycznie tylko pod warunkiem, że ma rozmiar mniejszy niż 2 Gb.

W razie wystąpienia tego błędu można uzyskać tę rozszerzoną wersję wyników i wysłać ją ręcznie inżynierowi pomocy technicznej firmy Microsoft. W tym celu przed kliknięciem przycisku Zamknij na ekranie diagnostycznym, należy otworzyć folder %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (zmienna GUID to losowy identyfikator odpowiadający unikatowemu wystąpieniu wykonania diagnostyki), a następnie skopiować wyniki do innego folderu i skompresować je. Po skopiowaniu zawartości folderu należy wrócić do ekranu diagnostycznego i kliknąć przycisk Zamknij, aby oczyścić folder tymczasowy. Na koniec można skontaktować się z pracownikiem pomocy technicznej, aby uzgodnić sposób przekazania plików do firmy Microsoft.

RP9. Uruchomienie diagnostyki na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 skutkuje komunikatem o błędzie „Nie można znaleźć wersji środowiska uruchomieniowego potrzebnej do uruchomienia tej aplikacji”

Ten błąd może wystąpić, gdy na komputerze jest zainstalowany program .NET Framework 4.0, ale nie program .NET Framework 2.0 ani .NET Framework 3.5. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować na komputerze program .NET Framework 2.0 lub .NET Framework 3.5. Łącza umożliwiające instalację programu .NET Framework można znaleźć w odpowiedzi na pytanie P6.

RP10. Po kliknięciu przycisku Uruchom w celu uruchomienia diagnostyki na komputerze z systemem Windows Server jest zwracany komunikat o błędzie „Bieżące ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na pobranie tego pliku” i diagnostyka nie zostaje uruchomiona

Ten błąd może wystąpić, gdy na komputerze jest włączona konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w odpowiedzi na pytanie P12, aby uruchomić diagnostykę na komputerze z włączoną konfiguracją zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer.

RP11. Po kliknięciu przycisku Uruchom w celu uruchomienia diagnostyki na komputerze z systemem Windows Server dostępne są tylko opcje Zapisz i Anuluj

Ten problem może wystąpić, gdy w oknie Opcje internetowe ustawiono opcję Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku. Na komputerze z systemem Windows Server z włączoną konfiguracją zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer ta opcja jest ustawiona automatycznie.

Aby uruchomić diagnostykę na komputerze z włączoną tą opcją, należy zapisać plik i uruchomić diagnostykę z folderu, do którego pobrano plik. Aby wyłączyć tę opcję, należy otworzyć okno Opcje internetowe, wybrać kartę Zaawansowane i w obszarze Zabezpieczenia wyczyścić pole wyboru Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku.

RP12. Po kliknięciu przycisku Uruchom w celu uruchomienia diagnostyki jest zwracany komunikat o błędzie „Niestety wystąpił błąd: pliki cookie nie są włączone w przeglądarce lub zostały usunięte”

Ten problem może wystąpić, gdy w przeglądarce wyłączono pliki cookie. Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć pliki cookie w przeglądarce i odświeżyć stronę. Aby włączyć pliki cookie w programie Internet Explorer, należy otworzyć okno Opcje internetowe, wybrać kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybrać przycisk Domyślne w celu przesunięcia suwaka do pozycji Średni.

Inna możliwa przyczyna tego błędu: na komputerze z systemem Windows Server z włączoną konfiguracją zwiększonych zabezpieczeń nie wszystkie witryny wymienione w odpowiedzi na pytanie P12 zostały dodane do listy bezpiecznych witryn. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami w odpowiedzi na pytanie P12.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2598970 — ostatni przegląd: 31.05.2012 — zmiana: 1

Opinia