Żądanie DNS dla serwera prisoner.iana.org

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas przeglądania śladu Monitora sieci (lub dzienników zdarzeń) można się natknąć na kwerendy i komunikaty o błędach usługi nazw domen (DNS, Domain Name Service) związane z serwerem blackhole.isi.edu. Może na przykład zostać zarejestrowane następujące ostrzeżenie:

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli system Windows 2000 próbuje zarejestrować rekord DNS PTR (wyszukiwania wstecznego) dla adresu sieci prywatnej. Na przykład, jeśli serwer ma adres IP 10.0.0.x, to podstawowym serwerem DNS dla strefy 10.in-addr.arpa (która jest strefą wyszukiwania wstecznego dla zakresu adresów 10.x) jest aktualnie blackhole.isi.edu. Podobne wyniki powinny być również uzyskiwane w przypadku zakresów adresów 192.168.x.x i 172.16.0.0–172.31.255.255.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących opcji.

Opcja 1

Skonfiguruj lokalny serwer DNS tak, aby miał strefę wyszukiwania wstecznego, której komputery z systemem Windows 2000 mogłyby używać do rejestracji. Jeśli na przykład komputery używają adresu IP 10.0.0.x, utwórz strefę wyszukiwania wstecznego 10.in-addr.arpa na lokalnym serwerze DNS, na którym komputery z systemem Windows 2000 próbują się zarejestrować.

Opcja 2

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.Zapobiegnij rejestrowaniu przez system Windows 2000 rekordu PTR, wykonując następującą procedurę:

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: DisableReverseAddressRegistrations
  Typ danych: REG_DWORD
  Wartość: 1
 4. Zamknij Edytor rejestru.
Ta opcja wyłącza rejestrację aktualizacji dynamicznych DNS rekordów PTR przez danego klienta DNS. Rekordy PTR kojarzą adres IP z nazwą komputera. Ten wpis został zaprojektowany z myślą o przedsiębiorstwach, w których podstawowy serwer DNS, będący serwerem autorytatywnym dla strefy wyszukiwania wstecznego, nie może przeprowadzać aktualizacji dynamicznych lub jest tak skonfigurowany, aby ich nie przeprowadzał. Zmniejsza to niepotrzebny ruch sieciowy i eliminuje rejestrowane w dzienniku zdarzeń błędy związane z nieudanymi próbami zarejestrowania rekordów PTR.

Więcej informacji

Aby wypróbować i sprawdzić te informacje, można użyć polecenia nslookup w wierszu polecenia. W ramach następującego przykładu zwracany jest podstawowy serwer nazw = prisoner.iana.org:

c:>nslookup <enter>
>set type=SOA<enter>
>10.in-addr.arpa<enter>
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

142863 Valid IP addressing for a private network

Właściwości

Identyfikator artykułu: 259922 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia