PRB: Komunikat o błędzie: „Nie można załadować translatora lub biblioteki instalacji”

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas instalacji oprogramowania, które próbuje zmienić konfigurację ODBC lub zainstalować składniki ODBC, takie jak Microsoft Data Access Components, dodatki Service Pack lub program Microsoft Access albo konfigurowania źródła danych ODBC za pomocą Administratora ODBC pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Nie można załadować translatora lub biblioteki instalacji.
Wraz z tym komunikatem może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
Nie można skonfigurować sterownika ODBC <nazwa_sterownika>.


Nie można załadować procedur konfiguracji sterownika <nazwa_sterownika> z powodu błędu systemowego o kodzie 126.


Nie można załadować sterownika z powodu błędu systemowego o kodzie 1157.
W komunikatach może być podana nazwa sterownika, np. „Sterownik programu Microsoft Access {*.mdb}”.

Przyczyna

Istnieją dwie możliwe przyczyny tego błędu:


 • Nieprawidłowe ustawienia składników MDAC w rejestrze.
 • Niezgodne pliki dll.
Te problemy mogą się pojawiać, ponieważ instalacja starszego oprogramowania spowodowała zmianę ustawień sterowników ODBC w rejestrze lub zastąpienie niektórych plików dll ich niezgodnymi wersjami.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.


Rozwiązanie problemu z nieprawidłowymi ustawieniami rejestru:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj w rejestrze następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI
  W tym kluczu znajdują się informacje dotyczące instalacji sterowników ODBC. Należy się upewnić, że wszystkie wymagane pliki sterowników ODBC znajdują się w odpowiednich folderach zdefiniowanych w kluczach rejestru. Na przykład można założyć, że w rejestrze znajdują się następujące informacje o sterowniku ODBC programu Microsoft Access:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Microsoft Access Driver (*.mdb)


  Driver = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
  Setup = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
  Ten wpis powoduje błąd, jeżeli plik Odbcjt32.dll znajduje się w folderze C:\WINNT\System32. Aby rozwiązać ten problem, można zmienić wartości klucza rejestru na C:\WINNT\System32\odbcjt32.dll . W ten sam sposób należy sprawdzić, czy wpisy dotyczące pliku Odbcinst.ini są prawidłowe.

  Ten błąd będą powodować wszystkie nieprawidłowe wartości klucza Setup, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI.

Rozwiązanie problemu z niezgodnością plików dll:
Zainstaluj ponownie bieżącą lub najnowszą wersję MDAC. Więcej informacji dotyczących ponownego konfigurowania instalacji MDAC można znaleźć w sekcji „Materiały referencyjne” tego artykułu. Najnowszą wersję MDAC można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307255 INFO: Component Checker: Diagnose and Reconfigure MDAC Installations
232060 JAK: Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z instalacją składników MDAC

243069 INFO: List of Useful MDAC Setup Related Articles
Właściwości

Identyfikator artykułu: 260558 — ostatni przegląd: 17.06.2003 — zmiana: 1

Opinia