MS11-091: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwiają podniesienie uprawnień: 13 grudnia 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-091. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
  • 2596705  MS11-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Publisher 2007: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)

    Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2596705. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2596705.
    • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Office Publisher 2007.
  • 2553084  MS11-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Publisher 2003: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)

    Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2553084. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2553084.
    • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Office Publisher 2003.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2607702 — ostatni przegląd: 16.12.2011 — zmiana: 1

Opinia