W dzienniku zdarzeń aplikacji jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 1000

Symptomy

W dzienniku zdarzeń aplikacji może zostać zarejestrowane następujące zdarzenie:

Identyfikator zdarzenia: 1000
Źródło zdarzenia: Userenv
Opis:
System Windows nie może ustalić nazwy użytkownika lub komputera. Wartość zwrócona (1722).
Ponadto logowanie do komputera klienkciego może trwać bardzo długo.

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić, jeśli adres skonfigurowanego na kliencie preferowanego serwera DNS jest nieprawidłowy lub nieosiągalny.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, popraw adres DNS we właściwościach protokołu internetowego (IP):

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  4. Wpisz poprawny adres DNS w polu Preferowany serwer DNS.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 261007 — ostatni przegląd: 11.02.2004 — zmiana: 1

Opinia