JAK: Ukrywanie wybranych narzędzi Panelu sterowania w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak ukryć wybrane narzędzia konfiguracyjne w Panelu sterowania, używając Zasad grupy. Tworzone ustawienia Zasad grupy są zawarte w obiekcie GPO (Group Policy Object), który z kolei jest skojarzony z wybranymi kontenerami usługi Active Directory, takimi jak lokacje, domeny lub jednostki organizacyjne (OU). Można także zaimplementować Zasady grupy na poziomie komputera lokalnego. Następujące dwa sposoby umożliwiają zamaskowanie apletów Panelu sterowania za pomocą ustawień Zasad grupy.


powrót do początku

Ukrywanie wybranych apletów Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst
  mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij menu
  Akcja, a następnie kliknij polecenie
  Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. Kliknij przycisk
  Dodaj, kliknij pozycję
  Zasady grupy, kliknij przycisk
  Dodaj, kliknij pozycję
  Zasady grupylub
  Zasady lokalne, a następnie kliknij przycisk
  Zakończ.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Rozwiń listę
  Konfiguracja użytkownika, a następnie rozwiń listęSzablon administracyjny.
 6. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 7. W prawym okienku menu
  Zasady
  kliknij dwukrotnie zasadę
  Ukryj podane aplety Panelu sterowania.
 8. Kliknij przycisk
  Włącz, kliknij przycisk
  Pokaż, kliknij przycisk
  Dodaj, wpisz nazwę odpowiedniego narzędzia, do którego dostęp ma być zabroniony, kliknij przycisk
  OK, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 9. Powtórz krok 8 dla każdego narzędzia, które ma być ukryte.
 10. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

powrót do początku

Pokazywanie jedynie wybranych apletów Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do pozycji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne, a następnie klikając zaznacz pozycję
  Panel sterowania.

 3. W okienku wyświetlania, kliknij prawym przyciskiem pozycję
  Pokaż tylko wybrane aplety Panelu sterowania, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru
  Włączone.
 5. Spowoduje to ukrycie wszystkich apletów w Panelu sterowania. Aby dodać aplety do wyświetlania, kliknij pozycję
  Pokaż, a następnie kliknij przycisk
  Dodaj.
 6. W polu tekstowym
  Wprowadź element do dodaniawpisz nazwę apletu, który ma być wyświetlany, a następnie kliknij przycisk
  OK. Powtórz dwa poprzednie kroki dla wszystkich apletów, które mają być wyświetlane.
 7. Kliknij przycisk OK.

powrót do początku

Pliki .CPL

Na poniższej liście wymieniono pliki .cpl odpowiadające narzędziom Panelu sterowania.

Plik .cpl Narzędzia Panelu sterowania
------------------------------------------------
Access.cpl Ułatwienia dostępu
Appwiz.cpl Dodaj/Usuń programy
Desk.cpl Ekran
Desk.cpl Drukarki
Fax.cpl Kreator faksów
Hdwwiz.cpl Dodaj/Usuń sprzęt
Intl.cpl Opcje międzynarodowe
Joy.cpl Kontrolery gier
Liccpa.cpl Licencjonowanie
Main.cpl Mysz
Mlcfg.cpl Poczta
Mmsys.cpl Dźwięki i multimedia
Modem.cpl Opcje telefonu i modemu
Ncpa.cpl Połączenia sieciowe
Netcpl.cpl Połączenia sieciowe i telefoniczne
Nwc.cpl Połączenia klienta sieci
Odbccp32.cpl ODBC
Powercfg.cpl Zarządzanie energią
Sticpl.cpl Skaner i aparat fotograficzny
Sysdm.cpl System
Telephon.cpl Reguły wybierania i modem
Timedate. cpl Data, godzina i strefa czasowa
Wspcpl.cpl Klient WSP
Wspcpl32.cpl Klient WSP

powrót do początku

Rozwiązywanie problemów


Aplety Panelu sterowania można także kontrolować za pomocą narzędzia TweakUI. Podczas rozwiązywania problemów dotyczących apletów Panelu sterowania i modyfikacji ustawień Zasad grupy można rozważyć obejrzenie modyfikacji za pomocą narzędzia TweakUI.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 261241 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia