Siła szyfrowania jest wyświetlana jako 0-bitowa w programie Internet Explorer

Symptomy

W programie Microsoft Internet Explorer mogą pojawić się następujące problemy:
 • Po kliknięciu polecenia Internet Explorer - informacje w menu Pomoc pozycja Siła szyfrowania ma wartość 0-bitowa.
 • Nie można połączyć się z witrynami sieci Web zabezpieczonymi protokołem SSL ani wyświetlać stron sieci Web z tych witryn.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli brakuje plików Schannel.dll, Rsabase.dll lub Rsaenh.dll, są one uszkodzone lub mają niepoprawną wersję.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj metody odpowiedniej dla używanego systemu operacyjnego.

Metoda 1: System Microsoft Windows Millennium Edition

Krok 1: Zmiana nazwy plików Schannel.dll, Rsabase.dll i Rsaenh.dll

 1. Włóż dysk startowy systemu Windows Millennium Edition do stacji dyskietek, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu tworzenia dysku startowego systemu Windows Millennium Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  267287 Jak utworzyć dysk startowy w systemie Windows Me
 2. Gdy pojawi się menu startowe systemu Windows Millennium Edition, za pomocą klawiszy strzałek zaznacz opcję Uruchom komputer z obsługą dysków CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Zanotuj literę stacji dysków CD-ROM.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER.

  Uwaga: C: jest dyskiem, na którym zainstalowany jest system Windows:
  C:
  cd windows\system
 5. Zmień nazwy plików Schannel.dll, Rsabase.dll i Rsaenh.dll (jeśli istnieją), nadając im rozszerzenie nazwy pliku old. Aby to zrobić, wpisz następujące wiersze polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  ren schannel.dll schannel.old
  ren rsabase.dll rsabase.old
  ren rsaenh.dll rsaenh.old

Krok 2: Wyodrębnienie nowych kopii plików Schannel.dll, Rsabase.dll i Rsaenh.dll

 1. Włóż dysk CD z systemem Windows Millennium Edition do stacji CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  A:
  ext
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie ścieżki plików CAB systemu Windows, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  stacja:\win9x
  Uwaga stacja to litera stacji CD-ROM. Wpisz na przykład ścieżkę:
  E:\win9x
  Uwaga: W przypadku instalacji OEM systemu Windows pliki instalacyjne mogą również znajdować się w następującym folderze:
  dysk:\Windows\Options\Install
  Uwaga dysk oznacza dysk, na którym zainstalowany jest system Windows.

  Jeśli te pliki znajdują się na komputerze, nie jest potrzebny dysk CD z systemem Windows, ponieważ pliki można wyodrębnić z odpowiedniego folderu na dysku twardym. Wpisz na przykład następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  C:\Windows\Options\Install
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie nazw plików, które chcesz wyodrębnić, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  schannel.dll rsabase.dll rsaenh.dll
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie ścieżki, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  dysk:\Windows\System
  Uwaga dysk oznacza dysk, na którym zainstalowany jest system Windows.
 6. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, wpisz Y, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Wyjmij dysk startowy systemu Windows Millennium Edition ze stacji dyskietek, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyodrębniania plików za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  265371 Jak wyodrębnić i zamienić plik chroniony w systemie Windows Me

Krok 3: Weryfikacja numeru wersji pliku Advapi32.dll

 1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj następujący plik:
  dysk:\Windows\System\Advapi32.dll
  Uwaga dysk oznacza dysk, na którym zainstalowany jest system Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Advapi32.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Wersja.
 4. Zanotuj wersję pliku Advapi32.dll. Jeśli wersja tego pliku jest starsza niż 4.90.0.3000, musisz powtórzyć kroki 1 i 2, aby wyodrębnić nową kopię tego pliku do folderu
  dysk:\Windows\System.

Krok 4: Ponowna rejestracja plików Schannel.dll, Rsabase.dll, Rsaenh.dll, Security.dll i Secur32.dll

Uwaga: Poniższe kroki należy wykonać oddzielnie dla każdego rejestrowanego pliku.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz jedno z następujących poleceń (dla pliku, który w danym momencie ponownie rejestrujesz), a następnie kliknij przycisk OK.
  dysk:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\schannel.dll

  dysk:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsabase.dll

  dysk:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsaenh.dll

  dysk:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll

  dysk:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll
  Uwaga dysk oznacza dysk, na którym zainstalowany jest system Windows.
 3. Kliknij przycisk OK po pojawieniu się komunikatu „DllRegisterServer w nazwa pliku - zakończono pomyślnie”.

Krok 5: Weryfikacja siły szyfrowania w programie Internet Explorer

Uruchom program Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer - informacje w menu Pomoc. Sprawdź, czy pozycja Siła szyfrowania ma wartość 128-bitowa.

Metoda 2: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 2. W polu Ustawienia zaawansowane kliknij pozycję Pokaż wszystkie pliki, wyczyść pole wyboru Ukrywaj rozszerzenia plików znanych typów (jeśli jest zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj folder
  dysk:\Windows\System.

  Uwaga dysk oznacza dysk, na którym zainstalowany jest system Windows.
 4. Zmień nazwy plików Schannel.dll, Rsabase.dll i Rsaenh.dll (jeśli istnieją), nadając im rozszerzenie nazwy pliku old. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Schannel.dll, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  2. Wpisz nazwę schannel.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Powtórz kroki 2a i 2b, aby zmienić nazwy plików Rsabase.dll i Rsaenh.dll na Rsabase.old i Rsaenh.old.
 5. Zainstaluj ponownie program Internet Explorer. Aby to zrobić, użyj metody odpowiedniej dla wersji programu Internet Explorer:

  Microsoft Internet Explorer 6

  1. Pobierz i zainstaluj program Microsoft Internet Explorer 6 lub zainstaluj ponownie program Microsoft Internet Explorer 6. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Jeśli pojawi się okno dialogowe Czy ponownie zainstalować wszystkie elementy?, kliknij przycisk Ponownie zainstaluj wszystkie składniki, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Ponownie uruchom komputer, uruchom program Internet Explorer, kliknij polecenie Internet Explorer - informacje w menu Pomoc, a następnie sprawdź, czy pozycja Siła szyfrowania ma wartość 128-bitowa.

Metoda 3: Microsoft Windows XP

Napraw lub zainstaluj ponownie program Internet Explorer lub system Windows XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak to zrobić, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318378 Jak ponownie zainstalować lub naprawić programy Internet Explorer i Outlook Express w systemie Windows XP
315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie na miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP

Więcej informacji

Jeśli przywrócono na komputerze 128-bitową siłę szyfrowania, a nadal nie można wyświetlać stron sieci Web w witrynach zabezpieczonych protokołem SSL, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
 2. W obszarze Zabezpieczenia zaznacz pole wyboru Użyj SSL 2.0 i pole wyboru Użyj SSL 3.0 (jeśli jeszcze nie są zaznaczone).
 3. Kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania podobnego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303807 Komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony” przy próbie obejrzenia strony sieci Web w bezpiecznej witrynie sieci Web
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyodrębniania skompresowanych plików systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak ustalić, w którym folderze zainstalowano system Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305792 Jak ustalić, w którym folderze zainstalowany jest system Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 261328 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia