MS11-099: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 13 grudnia 2011

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-099. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, przejdź do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: 

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może wystąpić następujący problem:
 • Symptomy

  Gdy w określonych witrynach sieci Web użytkownik wybiera opcję Zaznacz wszystko z menu skrótów lub naciska klawisze Ctrl+A w celu zaznaczenia całej zawartości, a następnie próbuje wkleić zawartość na stronie sieci Web w programie Internet Explorer, nic się nie dzieje. Zawartość nie jest wklejana. Ten problem może na przykład występować, jeśli spróbowano wkleić zawartość do wiadomości w usłudze Outlook.com lub w programie Outlook Web Access (OWA).

  Ten problem może występować tylko w niektórych witrynach sieci Web. Ten problem występuje tylko w przypadku wklejania do programu Internet Explorer. Ten problem nie występuje, jeśli skopiowano zawartość z programu Internet Explorer, a następnie wklejono ją do innych aplikacji, takich jak program Microsoft Word lub Microsoft Outlook.

  Przyczyna

  Ten problem występuje, jeśli strona sieci Web zawiera tag script, object lub embed występujący po tagu body.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu w programie Internet Explorer należy zaznaczyć tekst do skopiowania przy użyciu myszy, a nie opcji Zaznacz wszystko lub klawiszy Ctrl+A. Należy skopiować tylko potrzebny fragment zawartości zamiast zaznaczać całą zawartość.

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

Poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane w zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułuTytuł artykułu
2624899 POPRAWKA: Nie można zamknąć okna EMC na komputerze, na którym zainstalowano program Internet Explorer 9
2628551 Niestandardowy filtr MIME jest wyłączony i nie jest wywoływany w programie Internet Explorer 9
2628724 POPRAWKA: Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2586448 w programie Internet Explorer 7 nie są wyświetlane niektóre listy rozwijane i pola kombi
2629739 Aplikacja w języku Visual Basic 6 nie może odbierać zdarzeń z ramki w innej domenie
2631938 Uwierzytelnianie może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku odwiedzania przy użyciu programu Internet Explorer 9 bezpiecznej witryny sieci Web wymagającej certyfikatów po stronie klienta
2632022 Po wyłączeniu funkcji powiększania strony w programie Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 źródła danych RSS mogą nie być wyświetlane
2633097 POPRAWKA: Ikona wskaźnika pozostaje nieruchoma, jeśli na stronie sieci Web użyto biblioteki interfejsu użytkownika jQuery w celu implementacji funkcji przeciągania i upuszczania w programie Internet Explorer 9
2633335 Pary części znaku dwuskładnikowego nie są obsługiwane w oczekiwany sposób w polu wprowadzania w programie Internet Explorer 9
2633346 Strona sieci Web otwarta w nowym oknie lub na nowej karcie jest otwierana z ustawionym poprzednim poziomem powiększenia w programie Internet Explorer 8
2633863 Ustawienie zasad grupy zapobiegające zamknięciu kart nie działa w programie Internet Explorer 9
2633864 Strona sieci Web lub formant ActiveX udostępniony na stronie sieci Web może sporadycznie przestać uzyskiwać fokus w programie Internet Explorer 9
2634434 Nie można zapisać pobranego pliku w lokalizacji przekierowanej do trybu offline w programie Windows Internet Explorer 9
2635490 Program Internet Explorer 9 może ulec awarii, jeśli ponownie odwiedzono stronę sieci Web i użyto funkcji Autouzupełniania
2635543 Opcja „Lista dozwolonych wyskakujących okienek” w zasadach grupy dla programu Internet Explorer 9 nie działa w oczekiwany sposób
2637344 Formant ActiveX w programie Internet Explorer nie może już uzyskać dostępu do danych dostarczonych przez atrybut DATA po zainstalowaniu aktualizacji opisanej w dokumencie Security Advisory 2562937
2639263 Okno dialogowe Zasady prywatności w programie Internet Explorer jest puste dla witryn sieci Web z zasadami ochrony prywatności P3P
2643119 W programie Internet Explorer 9 może być wyświetlana zawartość atrybutów w ramach strony sieci Web, na której niektóre elementy HTML zawierają wiele atrybutów

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2618444 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2618444 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2618444, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Aby uzyskać listę plików udostępnianych w tych pakietach, kliknij poniższe łącze:

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2618444 — ostatni przegląd: 19.09.2013 — zmiana: 1

Opinia