OFF2000: Co to jest aktualizacja SR-1a?

Streszczenie

Aktualizacja Office 2000 SR-1a obejmuje oryginalną aktualizację Office 2000 Service Release 1 (SR-1) oraz funkcjonalność narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000. Ta zmiana logiki Instalatora jest jedynym uzupełnieniem oryginalnej aktualizacji SR-1.


Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym narzędziu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

258549 OFF2000: Dziwne zachowanie systemu Windows 2000 po zainstalowaniu aktualizacji Office 2000 SR-1
W sekcji „Więcej informacji” tego artykułu opisano kilka scenariuszy pomagających w podjęciu decyzji, którą aktualizację (jeśli w ogóle) zainstalować.


UWAGA: W każdej z opisanych dalej sytuacji, jeśli zastosowano już aktualizację SR-1, nie można ani nie trzeba stosować aktualizacji SR-1a. Przy próbie uruchomienia aktualizacji SR-1a w przypadku, gdy zastosowano już aktualizację SR-1, aktualizacja SR-1a informuje, że aktualizacja została już zainstalowana i instalacja nie będzie kontynuowana.

Więcej informacji

Dalsze sekcje są zorganizowane według wersji systemu Microsoft Windows i stanu aktualizacji SR-1. Należy wykonać instrukcje z sekcji odpowiadającej danemu środowisku.

Systemy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows 95

Aktualizacja SR-1 już zastosowana

Jeśli zastosowano już aktualizację SR-1, nie trzeba uruchamiać ani aktualizacji SR-1a, ani narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.


Aktualizacja SR-1 nie zastosowana

Jeśli do danej instalacji pakietu Office 2000 nie zastosowano aktualizacji SR-1, należy zastosować aktualizację SR-1a. Nie trzeba uruchamiać narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.


System Microsoft Windows 2000 (po uaktualnieniu systemu Windows NT 4.0)

Aktualizacja SR-1 zastosowana po uaktualnieniu systemu Windows NT 4.0

Jeśli pakiet Office zainstalowano w systemie Windows NT 4.0, uaktualniono system do systemu Windows 2000, a następnie zastosowano aktualizację SR-1, trzeba uruchomić samo narzędzie Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym narzędziu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

258549 OFF2000: Dziwne zachowanie systemu Windows 2000 po zainstalowaniu aktualizacji Office 2000 SR-1

Jeśli uruchomiono już narzędzie Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000, nie trzeba stosować aktualizacji SR-1a.

Aktualizacja SR-1 zastosowana przed uaktualnieniem systemu Windows NT 4.0

Jeśli aktualizację SR-1 zastosowano przed uaktualnieniem systemu Windows NT 4.0 do systemu Windows 2000, nie trzeba uruchamiać ani aktualizacji SR-1a, ani narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.

Aktualizacja SR-1 nie zastosowana

Jeśli do danej instalacji pakietu Office 2000 nie zastosowano aktualizacji SR-1, należy zastosować aktualizację SR-1a. Nie trzeba uruchamiać narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.

System Microsoft Windows 2000 (nie uaktualniony z systemu Windows NT 4.0)

Aktualizacja SR-1 już zastosowana

Jeśli zastosowano już aktualizację SR-1, nie trzeba uruchamiać ani aktualizacji SR-1a, ani narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.

Aktualizacja SR-1 nie zastosowana

Jeśli do danej instalacji pakietu Office 2000 nie zastosowano aktualizacji SR-1, należy zastosować aktualizację SR-1a. Nie trzeba uruchamiać narzędzia Naprawa Rejestru pakietu Office 2000/systemu Windows 2000.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak określić, która wersja aktualizacji SR-1 jest zainstalowana, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

261934 OFF2000: Version Differences Between SR-1 and SR-1a Updates
Właściwości

Identyfikator artykułu: 261933 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia