MS11-085: Luka w zabezpieczeniach programów Poczta systemu Windows i Obszar spotkań w systemie Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 8 listopada 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-085. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxx.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wab32.dll6.0.6002.18521707,58430-Sep-201115:57x86
Wab32res.dll6.0.6000.163861,098,75202-Nov-200607:28x86
Wabimp.dll6.0.6000.1638641,98402-Nov-200609:46x86
Wab32.dll6.0.6002.22722707,58430-Sep-201116:03x86
Wab32res.dll6.0.6002.227221,098,75230-Sep-201114:00x86
Wabimp.dll6.0.6002.2272241,98430-Sep-201116:03x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wab32.dll6.0.6002.18521893,44030-Sep-201116:16x64
Wab32res.dll6.0.6000.163861,098,75202-Nov-200607:57x64
Wabimp.dll6.0.6002.1852150,68830-Sep-201116:16x64
Wab32.dll6.0.6002.22722893,44030-Sep-201115:22x64
Wab32res.dll6.0.6002.227221,098,75230-Sep-201113:42x64
Wabimp.dll6.0.6002.2272250,68830-Sep-201115:22x64
Wab32.dll6.0.6002.18521707,58430-Sep-201115:57x86
Wab32res.dll6.0.6000.163861,098,75202-Nov-200607:28x86
Wabimp.dll6.0.6000.1638641,98402-Nov-200609:46x86
Wab32.dll6.0.6002.22722707,58430-Sep-201116:03x86
Wab32res.dll6.0.6002.227221,098,75230-Sep-201114:00x86
Wabimp.dll6.0.6002.2272241,98430-Sep-201116:03x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wab32.dll6.0.6002.185211,765,37630-Sep-201115:37IA-64
Wab32res.dll6.0.6001.180001,098,75219-Jan-200806:36IA-64
Wabimp.dll6.0.6001.18000110,59219-Jan-200808:29IA-64
Wab32.dll6.0.6002.227221,765,37630-Sep-201115:17IA-64
Wab32res.dll6.0.6002.227221,098,75230-Sep-201113:46IA-64
Wabimp.dll6.0.6002.22722110,59230-Sep-201115:17IA-64
Wab32.dll6.0.6002.18521707,58430-Sep-201115:57x86
Wab32res.dll6.0.6000.163861,098,75202-Nov-200607:28x86
Wabimp.dll6.0.6000.1638641,98402-Nov-200609:46x86
Wab32.dll6.0.6002.22722707,58430-Sep-201116:03x86
Wab32res.dll6.0.6002.227221,098,75230-Sep-201114:00x86
Wabimp.dll6.0.6002.2272241,98430-Sep-201116:03x86
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numeru wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wab32.dll6.1.7600.16891708,60801-Oct-201104:43x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7600.21062708,60801-Oct-201104:39x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7601.17699708,60801-Oct-201104:37x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7601.21830708,60801-Oct-201106:09x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wab32.dll6.1.7600.16891886,78401-Oct-201105:28x64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:33x64
Wabimp.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Wab32.dll6.1.7600.21062886,78401-Oct-201105:35x64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:33x64
Wabimp.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Wab32.dll6.1.7601.17699886,78401-Oct-201105:45x64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:33x64
Wabimp.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Wab32.dll6.1.7601.21830886,78401-Oct-201105:28x64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:33x64
Wabimp.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Wab32.dll6.1.7600.16891708,60801-Oct-201104:43x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7600.21062708,60801-Oct-201104:39x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7601.17699708,60801-Oct-201104:37x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7601.21830708,60801-Oct-201106:09x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wab32.dll6.1.7600.168911,762,81601-Oct-201104:17IA-64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:42IA-64
Wabimp.dll6.1.7600.16385113,15214-Jul-200901:49IA-64
Wab32.dll6.1.7600.210621,762,81601-Oct-201104:22IA-64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:42IA-64
Wabimp.dll6.1.7600.16385113,15214-Jul-200901:49IA-64
Wab32.dll6.1.7601.176991,762,81601-Oct-201104:17IA-64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:42IA-64
Wabimp.dll6.1.7600.16385113,15214-Jul-200901:49IA-64
Wab32.dll6.1.7601.218301,762,81601-Oct-201104:21IA-64
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:42IA-64
Wabimp.dll6.1.7600.16385113,15214-Jul-200901:49IA-64
Wab32.dll6.1.7600.16891708,60801-Oct-201104:43x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7600.21062708,60801-Oct-201104:39x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7601.17699708,60801-Oct-201104:37x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86
Wab32.dll6.1.7601.21830708,60801-Oct-201106:09x86
Wab32res.dll6.1.7600.163851,098,75214-Jul-200901:11x86
Wabimp.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:16x86

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,943
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,070
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,781
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,377
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_37aa8555135d7c746faa3247b62ef8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_eb064c1087c0e6e7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_6736a6063b454afd30368a86dbcd69e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_28d79db4aae4a348.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_56f54eff46feb385.manifest
File versionNot Applicable
File size17,547
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_577fedfa601b69cd.manifest
File versionNot Applicable
File size16,571
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_18442a6f15cdf4579ee81ea801281ff8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_4da07e70b81aeba5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48a2f29b47cb2721331a5049dbb3d5c9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_6abd55674d1aed28.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_b313ea82ff5c24bb.manifest
File versionNot Applicable
File size17,619
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_b39e897e1878db03.manifest
File versionNot Applicable
File size16,643
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,391
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,292
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,227
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,555
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,555
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_56f54eff46feb385.manifest
File versionNot Applicable
File size17,547
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_577fedfa601b69cd.manifest
File versionNot Applicable
File size16,571
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_1a7e2b0399da1fb14f5ff7aaf349587f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_f3397b6251f1f656.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8423eab5a778afecaff7dfaeb8af3dd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_f56c0ace683c0474.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_56f6f2f546fcbc81.manifest
File versionNot Applicable
File size17,583
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_578191f0601972c9.manifest
File versionNot Applicable
File size16,607
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)15:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,053
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18521_none_56f54eff46feb385.manifest
File versionNot Applicable
File size17,547
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)19:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_577fedfa601b69cd.manifest
File versionNot Applicable
File size16,571
Date (UTC)30-Sep-2011
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,696
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,650
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,900
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,937
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,277
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d3356bf1d5a084d7533f14469fbe320_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_538e3c129561d70b.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_415d3ab14578fbb15a2fc08ad4cc3930_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_953bef0b813473e7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_49b8fb793ce6b694c5702d8c424fb33c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_152df88d453f27e4.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_944970c5b39ce58769c83995ecdad380_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_195eabccabe736e1.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_54eafc02ab2861b9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_5595e0fdc42cfa49.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_56d95b58a847985d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_579ad6f7c13ca999.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:00
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_016063cfd2f29cafa0dac95a73863fea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_fcc1d100238d69ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_56de7220469cfea8559ef40a3e4188d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_db68266ea2789ea6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b5819de600853a49507704bd68a01d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_47a2301a55d7684a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ff2adb6a7af2e38a867da03cd983f46_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_f855696f5dee7a11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_b10997866385d2ef.manifest
File versionNot Applicable
File size4,802
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_b1b47c817c8a6b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,802
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_b2f7f6dc60a50993.manifest
File versionNot Applicable
File size4,802
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_b3b9727b799a1acf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,802
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,140
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,094
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,159
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,912
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,926
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,293
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_54eafc02ab2861b9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_5595e0fdc42cfa49.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_56d95b58a847985d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_579ad6f7c13ca999.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_25f9e91962a7cf273b2a810f8eb5c13b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_52584bc21241fb62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_325173b8cb22f73523f36686e8b4dc36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_6f64cf7ac5445820.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7aa19956c3fdd55ba38eb1b4c73c4816_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_fd30f36c956c8342.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1281af480648a0f25fa57de9c95c6ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_82c02ed9701fe4f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_54ec9ff8ab266ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,800
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_559784f3c42b0345.manifest
File versionNot Applicable
File size4,800
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_56daff4ea845a159.manifest
File versionNot Applicable
File size4,800
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_579c7aedc13ab295.manifest
File versionNot Applicable
File size4,800
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,132
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,199
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,929
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620704_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16891_none_54eafc02ab2861b9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_5595e0fdc42cfa49.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17699_none_56d95b58a847985d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_579ad6f7c13ca999.manifest
File versionNot Applicable
File size4,798
Date (UTC)01-Oct-2011
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2620704 — ostatni przegląd: 10.11.2011 — zmiana: 1

Opinia