MS11-095: Opis aktualizacji zabezpieczeń usługi Active Directory: 13 grudnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-095. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń


Aby można było zastosować tę aktualizację, w systemie musi być zainstalowany składnik, którego dotyczy problem.
Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja zabezpieczeń instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (numer_w_bazie_wiedzy_.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201108:29x86SP2SP2GDR
Ntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201108:27x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49292,972,16006-Nov-201122:15x64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201122:15x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49292,980,35206-Nov-201122:10x64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201122:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49294,254,20806-Nov-201122:08IA-64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201122:08x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49294,286,46406-Nov-201122:05IA-64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201122:05x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72516-Apr-200800:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185321,950,20824-Oct-201116:07x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,72509-Sep-201111:27Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227311,954,30424-Oct-201116:33x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72503-Sep-200818:35Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185322,634,24024-Oct-201116:22x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,72515-Mar-201104:38Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227312,638,84824-Oct-201115:19x64

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,76522-Jul-200922:46Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.169002,007,55218-Oct-201104:26x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76510-Jun-200921:18Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210712,011,64818-Oct-201104:24x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.177092,009,08818-Oct-201104:25x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218412,011,64818-Oct-201105:50x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,76522-Jul-200923:08Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.169002,720,25618-Oct-201105:21x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76510-Jun-200920:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210712,725,37618-Oct-201105:32x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.177092,722,30418-Oct-201105:24x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218412,725,37618-Oct-201106:11x64


Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,295
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,309
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,040
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,542
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,131
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_1040b7e8abfe538d36c1fe0b2b06a674_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_36a7eea54bc92f9b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_66b8702cf41edfa5cab1f18dd3d2c083_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_ed8fd38ebbbeb277.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_f28e53d4b65f897c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_f316f23bcf7e0d16.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_40b933fc9677307160a3097d2729bb0d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_fcddee9a57dd5c66.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e419a7e59d12178e40c397e5df4cdd77_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_3ddc5ee3714a8c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_4eacef586ebcfab2.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_4f358dbf87db7e4c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,325
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,060
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,529
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,552
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,533
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,155
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,740
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,523
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_085bd20975180430792d14d89b47c9c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_a55e08e72caf0936.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d7712008f48e346bbc33a883da75dad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_7a62127307001ff3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e84afe159fc2709c27a0145921c9b23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_0e7e8470cc47f204.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_c37b0e1a5e82b8693aa622d45ca1e6dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_026cf1b04b3e642c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_f0ee21621a39eabf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_f12ce53f338f9d92.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_f2dd810217583aba.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_f333dbcd309d7f90.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_53fda692777d11f0087b193da31dabf4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_66152c57e65e82d3.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_744480a5fa469df6f96f956e59a6bd33_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_9c79a41d69c1b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af1d69106455a525357a32d61b7e9056_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_7c46c107d0f9a253.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4c3449915d267a8e66600977336c2f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_fea925373cef829a.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_4d0cbce5d2975bf5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_4d4b80c2ebed0ec8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_4efc1c85cfb5abf0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_4f527750e8faf0c6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,684
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,528
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,769
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,423
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,329
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,364
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,329
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,364
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,680
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2621146 — ostatni przegląd: 16.12.2011 — zmiana: 1

Opinia