MS11-095: Opis aktualizacji zabezpieczeń trybu aplikacji usługi Active Directory (ADAM): 13 grudnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-095. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń


Aby można było zastosować tę aktualizację, w systemie musi być zainstalowany składnik, którego dotyczy problem.
Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

  • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja zabezpieczeń instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (numer_w_bazie_wiedzy_.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Adamdsa.dll1.1.3790.49211,632,25601-Nov-201116:04x86SP3SP3GDR
Adamdsa.dll1.1.3790.49211,633,79201-Nov-201116:02x86SP3SP3QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Adamdsa.dll1.1.3790.49211,632,25625-Oct-201110:25x86SP2SP2GDR
Adamdsa.dll1.1.3790.49211,633,79225-Oct-201110:23x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Adamdsa.dll1.1.3790.49212,959,36026-Oct-201100:07x64SP2SP2GDR
Adamdsa.dll1.1.3790.49212,961,92026-Oct-201100:01x64SP2SP2QFE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2626416 — ostatni przegląd: 16.12.2011 — zmiana: 1

Opinia