Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2586448 w programie Internet Explorer 7 nie są wyświetlane niektóre listy rozwijane i pola kombi

Symptomy

Przykładowy scenariusz: w programie Internet Explorer 7 spróbowano otworzyć stronę sieci Web:
 • Na tej stronie sieci Web jest hostowana inna strona sieci Web w innej domenie.
 • Dla hostowanej strony sieci Web włączono ograniczenia dotyczące okna. Domyślnie dotyczy to tylko stref Internet i Witryny z ograniczeniami.
 • Hostowana strona sieci Web zawiera formant do wybierania pozycji, taki jak lista rozwijana lub pole kombi.

W tym scenariuszu przy próbie wyświetlenia na stronie hostującej wartości listy rozwijanej lub pola kombi strony hostowanej formant pola lub listy nie jest wyświetlany.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy na komputerze z programem Internet Explorer 7 zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2586448.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 2586448, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2586448 MS11-081: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 11 października 2011

Rozwiązanie

Zalecenia

W celu rozwiązania tego problemu zalecane jest uaktualnienie do najnowszej wersji programu Internet Explorer.
 • W przypadku korzystania z programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 zalecane jest uaktualnienie do programu Internet Explorer 8.
 • W przypadku korzystania z programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 zalecane jest uaktualnienie do programu Internet Explorer 9.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania najnowszej wersji programu Internet Explorer, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie alternatywne

Jeśli użytkownik nie może przeprowadzić uaktualnienia do nowszej wersji programu Internet Explorer, można skorzystać z obsługiwanej poprawki dla programu Internet Explorer, którą udostępnia obecnie firma Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Należy ją stosować tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli więc użytkownik nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się, aby przeprowadzić uaktualnienie do programu Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 albo poczekać na następną skumulowaną aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer zawierającą tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę odpowiednią dla danego systemu operacyjnego z poniższej listy:

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne dla tej poprawki:
 • Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 2586448 dla programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2586448 MS11-081: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 11 października 2011
 • Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być używany program Internet Explorer 7 w jednym z następujących systemów operacyjnych:
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)


  Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
  Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Łącza dotyczące aktualizacji

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację programu Internet Explorer 7 odpowiednią dla danego systemu operacyjnego Windows.
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wersje systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 dla systemów opartych na procesorach x86
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x86
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x86
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x86
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.

Obejście problemu

Jeśli nie można zastosować rozwiązań wymienionych w sekcji „Rozwiązanie”, należy użyć jednej z poniższych metod obejścia tego problemu:
 • W przypadku listy przewijanej:
  • Wybierz wartość za pomocą klawisza strzałki w dół lub strzałki w górę.
  • Jeśli używasz myszy z kółkiem, przewiń listę za jego pomocą i wybierz odpowiednią wartość.
 • Uaktualnij program Internet Explorer do nowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Upewnij się, że dla strefy Zaufane witryny jest włączona opcja Zezwalaj na okna inicjowane przez skrypty bez ograniczeń rozmiaru lub położenia, a następnie tymczasowo dodaj witrynę, której dotyczy problem, do strefy Zaufane witryny. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia. Możesz także nacisnąć klawisze ALT+N, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
  3. Kliknij pozycję Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
  4. Przewiń listę w dół do sekcji Różne i upewnij się, że jest wybrana opcja Zezwalaj na okna inicjowane przez skrypty bez ograniczeń rozmiaru lub położenia.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk Witryny, wpisz nazwę witryny w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  7. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Jeśli jesteś właścicielem witryny sieci Web, której dotyczy problem, możesz spróbować rozwiązać ten problem, hostując te strony sieci Web w tej samej domenie.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2628724 — ostatni przegląd: 07.11.2011 — zmiana: 1

Opinia