Skumulowana aktualizacja stref czasowych z grudnia 2011 dla systemów operacyjnych Windows

Streszczenie

Ważne Ta aktualizacja zastępuje aktualizację http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl opublikowaną w sierpniu 2011 roku. Po opublikowaniu http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl nie wydano żadnych dodatkowych zmian stref czasowych w postaci poprawek.

Użytkownicy, którzy wdrożyli już http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl, powinni przeczytać zawarty w tym artykule opis zmian dotyczących stref czasowych, aby ocenić, czy jest wymagane natychmiastowe wdrożenie tej aktualizacji. Jeśli nie wpływają one bezpośrednio na system, można zaplanować wdrożenie w następnym dogodnym momencie.

Zaleca się wdrożenie najnowszej skumulowanej aktualizacji stref czasowych systemu Windows w celu zagwarantowania spójności bazy danych stref czasowych we wszystkich systemach.

Ważne

 • Przed zastosowaniem aktualizacji opisanej w tym artykule należy zapoznać się z potencjalnymi problemami, jakie mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook.

  Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach, wyświetl artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/931667 (strona może być w języku angielskim) Jak uwzględnić zmiany w strefach czasowych przy użyciu narzędzia Time Zone Data Update Tool dla programu Microsoft Office Outlook
 • Jeśli w systemie informatycznym jest używany program Microsoft Exchange Server, należy zastosować dodatkowe środki gwarantujące poprawne działanie tego programu.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizowania czasu letniego w programie Exchange, wyświetl artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/941018 (strona może być w języku angielskim) Jak uwzględnić zmianę czasu letniego przy użyciu narzędzia Exchange Calendar Update Tool
 • Skumulowane aktualizacje stref czasowych zawierają jedynie dane, które zmieniono dla konkretnego regionu lub które dodano w celu zachowania zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych. Dlatego w razie usunięcia klucza strefy czasowej niektóre oryginalne wartości mogą nie zostać przywrócone po zastosowaniu skumulowanej aktualizacji stref.

  Usuwanie kluczy rejestru związanych ze strefami czasowymi nie jest zalecane. Na komputerze, który nie zawiera wszystkich kluczy stref czasowych, należy najpierw przywrócić klucze stref czasowych ze znanej prawidłowej kopii zapasowej. Następnie należy zastosować aktualizację.

Więcej informacji

Aktualizacja opisana w tym artykule zmienia dane dotyczące stref czasowych w celu uwzględnienia zmian czasu letniego w kilku krajach.

Aktualizacja opisana w tym artykule opisuje pakiet zbiorczy aktualizacji, który obejmuje wszystkie wcześniejsze zmiany stref czasowych systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=pl

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/914387 (strona może być w języku angielskim) Jak skonfigurować obsługę czasu letniego w systemach operacyjnych Microsoft Windows

Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji może zostać zwrócony następujący komunikat:

Nie można zainstalować aktualizacji, gdyż nowsza lub ta sama aktualizacja strefy czasowej jest już zainstalowana w systemie.

Ten komunikat oznacza, że zastosowano już odpowiednią aktualizację lub że taka aktualizacja została zainstalowana automatycznie przez funkcję aktualizacji systemu Windows lub witrynę Microsoft Update. Nie trzeba robić nic więcej, aby zaktualizować system operacyjny Windows.
Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP x64 Edition (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (KB2633952).
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB2633952).
Data wydania: 22 listopada 2011Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/119591/pl Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach onlineAktualizacje w stosunku do poprzedniej skumulowanej aktualizacji stref czasowych systemu Windows

Od czasu wydania poprzedniej skumulowanej aktualizacji stref czasowych systemu Windows wprowadzono poniższe zmiany.
 • Kaliningrad (czas standardowy):
  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base o numerze 2625508 Białoruś zdecydowała się zaprzestać zmiany czasu od 2011 roku i na stałe stosować czas letni. W tym artykule sugerowano, aby w celu uwzględnienia tej zmiany użytkownicy przechodzili na kaliningradzki czas standardowy. Ta aktualizacja systemu Windows sprawia, że takie przejście będzie trwałe, ponieważ uwzględnia Mińsk w nazwie wyświetlanej strefy czasowej Kaliningrad (czas standardowy). Nowa nazwa wyświetlana strefy Kaliningrad (czas standardowy) to „(UTC+03:00) Kaliningrad, Mińsk”.
 • Europa Wschodnia (czas standardowy):
  Nazwa wyświetlana tej strefy czasowej została zaktualizowana do postaci „(UTC+2:00) Nikozja”.
 • Bahia (czas standardowy)— nazwa wyświetlana: „(UTC-3:00) Salwador”:
  Utworzono nową strefę czasową dla stanu Bahia w Brazylii.
 • Fidżi (czas standardowy)— nazwa wyświetlana: „(UTC+12:00) Fidżi”:
  Datę rozpoczęcia czasu letniego w 2012 roku ustawiono na czwartą niedzielę stycznia.
 • Samoa (czas standardowy) :
  Zmieniono przesunięcie czasu UTC dla standardowego czasu Samoa z (UTC-11) na (UTC+13). W efekcie nazwa wyświetlana tej strefy czasowej została zmieniona na „(UTC+13:00) Samoa”.
Nazwa klucza strefy czasowej Nazwa wyświetlana Czas letni 2012: początek Czas letni 2012: koniecPodklucz TZI
Kaliningrad (czas standardowy)(UTC+3:00) Kaliningrad, MińskBrakBrak"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Europa Wschodnia (czas standardowy)(UTC+02:00) NikozjaOstatnia niedziela marca

02:00:00.000
Ostatnia niedziela października

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Bahia (czas standardowy)(UTC-03:00) SalwadorTrzecia sobota października

23:59:59.999
Czwarta sobota lutego

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fidżi (czas standardowy)(UTC+12:00) FidżiCzwarta niedziela października

02:00:00.000
Czwarta niedziela stycznia

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa (czas standardowy)(UTC+13:00) SamoaOstatnia niedziela września

00:00:00.000
Pierwsza niedziela kwietnia

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Uwaga Użytkownicy w strefie Samoa (czas standardowy) nie powinni instalować tej aktualizacji przed planowaną zmianą czasu 29 grudnia. Tę aktualizację należy instalować 29 grudnia 2011 roku o godzinie 23:59:59 lub później.


Znane problemy

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji reguła dotycząca 2011 roku dla Samoa zostanie zaktualizowana do postaci (UTC+13). To spowoduje nieprawidłowe wyszukiwanie w historii dotyczącej większości 2011 roku (do zmiany czasu 29 grudnia 2011). Firma Microsoft wyda aktualizację umożliwiającą poprawienie działania historii w 2011 roku. Ta sekcja zostanie zaktualizowana przy użyciu łącza do aktualizacji, gdy będzie ona dostępna.
 • W przypadku programu Outlook 2010 po zainstalowaniu tej aktualizacji niektóre terminy przypadające w soboty (w tym 31 grudnia 2011 i późniejsze soboty) mogą zniknąć z widoku kalendarza. Są to te terminy w strefie czasowej Samoa, które utworzono przed zainstalowaniem aktualizacji. (Ta aktualizacja zmienia czas standardowy Samoa z UTC -11:00 na UTC +13).

  Ten problem nie dotyczy programów Outlook 2003 ani Outlook 2007. Zniknięcie terminu z widoku kalendarza nie oznacza utraty danych. Termin można nadal zobaczyć, klikając pozycje Widok, Zmień widok, a następnieWidok listy. Ten problem nie dotyczy cyklów spotkań. W celu obejścia tego problemu należy uruchomić narzędzie Time Zone Data Update Tool programu Outlook, które jest dostępne w http://support.microsoft.com/kb/931667 (strona może być w języku angielskim).

Windows XP

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/322389/pl Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP


Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.


Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Uwaga Ten skumulowany pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z wydanych wcześniej aktualizacji, które wymieniono poniżej. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl Zbiorcza aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2011 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows


Windows Server 2003

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek SP2 dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/889100/pl Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Uwaga Ten skumulowany pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z wydanych wcześniej aktualizacji, które wymieniono poniżej. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl Zbiorcza aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2011 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows


Windows Vista i Windows Server 2008

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Uwaga Ten skumulowany pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z wydanych wcześniej aktualizacji, które wymieniono poniżej. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl Zbiorcza aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2011 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows


Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalacji tej aktualizacji. W wersjach RTM i z dodatkiem SP1 systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 instalowany jest ten sam pakiet.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Uwaga Ten skumulowany pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z wydanych wcześniej aktualizacji, które wymieniono poniżej. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/pl Zbiorcza aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2011 roku dla systemów operacyjnych Microsoft Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2633952 — ostatni przegląd: 19.01.2012 — zmiana: 1

Opinia